ARENA ULSTEIN

ARENA ULSTEIN

ULSTEINVIK
ULSTEIN KOMMUNE
9 000 m²

Arena Ulstein vil bli et nytt samlingssted for idrett og aktivitet for alle beboerne i Ulsteinvik. Anlegget består av en flerbrukshall, bibliotek, badeanlegg og en klatrehall.

Gjennom å dele programmet i to hovedvolum som møter et foldet landskapsplan på tre nivåer, lykkes det å skape en serie nye urbane plasser som vil knytte seg direkte til det eksisterende nettverket av gågater. Målet er å skape en arkitektur som forener de store volumene med den eksisterende småhus-bebyggelsen.

Ulsteinviks stolte industrihistorie har gitt inspirasjon til husets materialitet. Hovedvolumene har fått et robust utrykk med fasader kledt i mørke sinkplater med eksponerte konstruksjoner i plasstøpt betong. Innvendig er rommene utformet med en varmere materialitet med utstrakt bruk av tre.

Arena Ulstein vil bli et nytt samlingssted for idrett og aktivitet for alle beboerne i Ulsteinvik. Anlegget består av en flerbrukshall, bibliotek, badeanlegg og en klatrehall.

Gjennom å dele programmet i to hovedvolum som møter et foldet landskapsplan på tre nivåer, lykkes det å skape en serie nye urbane plasser som vil knytte seg direkte til det eksisterende nettverket av gågater. Målet er å skape en arkitektur som forener de store volumene med den eksisterende småhus-bebyggelsen.

Ulsteinviks stolte industrihistorie har gitt inspirasjon til husets materialitet. Hovedvolumene har fått et robust utrykk med fasader kledt i mørke sinkplater med eksponerte konstruksjoner i plasstøpt betong. Innvendig er rommene utformet med en varmere materialitet med utstrakt bruk av tre.