ARENA ULSTEIN

ARENA ULSTEIN

ULSTEINVIK
ULSTEIN KOMMUNE
9 000 m²

Arena Ulstein vil bli et nytt samlingssted for idrett og aktivitet for alle beboerne i Ulsteinvik. Anlegget består av en idrettshall og en svømmehall med et bibliotek og en fritidsklubb.

Gjennom å dele programmet i to hovedvolum som møter et foldet landskapsplan på tre nivåer, lykkes det å skape en serie nye urbane plasser som vil knytte seg direkte til det eksisterende nettverket av gågater. Målet er å skape en arkitektur som forener de store volumene med den eksisterende småhus-bebyggelsen.

Inspirert av Ulsteinviks stolte industrihistorie valgte vi å gi anlegget en robust materialitet med hovedvolumene i Cortenstål og basen i granitt. Interiørene vil bli utformet i lys betong og trespilekledning.

Arena Ulstein vil bli et nytt samlingssted for idrett og aktivitet for alle beboerne i Ulsteinvik. Anlegget består av en idrettshall og en svømmehall med et bibliotek og en fritidsklubb.

Gjennom å dele programmet i to hovedvolum som møter et foldet landskapsplan på tre nivåer, lykkes det å skape en serie nye urbane plasser som vil knytte seg direkte til det eksisterende nettverket av gågater. Målet er å skape en arkitektur som forener de store volumene med den eksisterende småhus-bebyggelsen.

Inspirert av Ulsteinviks stolte industrihistorie valgte vi å gi anlegget en robust materialitet med hovedvolumene i Cortenstål og basen i granitt. Interiørene vil bli utformet i lys betong og trespilekledning.