arkivenes hus

ARKIVENES HUS

STAVANGER
IPARK EIENDOM

14 000 m²

Arkivenes Hus vil være første byggetrinn i et større bebyggelsesfelt, ipark 2. Arkivenes Hus får en helt sentral posisjon i ipark 2 som det første ”hjørnebygget” ut mot hovedplassen / krysningspunktet mellom interngaten og kollektivtraseen. Byggets volum er basert på et tydelig skille mellom hhv de to nederste og de to øverste etasjene, der de to nederste i hovedsak er organisert som lameller langs med feltets hovedretning nevnte kommunikasjonsarealer, mens de to øverste etasjene er organisert som en U-form som åpner seg opp på tvers, ut mot de grønne omgivelsene.

Arkivenes Hus vil være første byggetrinn i et større bebyggelsesfelt, ipark 2. Arkivenes Hus får en helt sentral posisjon i ipark 2 som det første ”hjørnebygget” ut mot hovedplassen / krysningspunktet mellom interngaten og kollektivtraseen. Byggets volum er basert på et tydelig skille mellom hhv de to nederste og de to øverste etasjene, der de to nederste i hovedsak er organisert som lameller langs med feltets hovedretning nevnte kommunikasjonsarealer, mens de to øverste etasjene er organisert som en U-form som åpner seg opp på tvers, ut mot de grønne omgivelsene.