arkivenes hus

ARKIVENES HUS

STAVANGER
IPARK EIENDOM

15 000 m²

Arkivenes Hus er i utgangspunktet en todelt bygning, der selve arkivarealene utgjør et nesten like stort volum under bakken (6.600 kvm) som arbeids- og publikumsarealene over (8.100 kvm). De øvrige funksjonene i huset er organisert rundt et sentralt, glassoverdekket atrium. Foruten å gi dagslys til arbeidslokalene innenfor, skaper atriet et stort, samlende fellesrom for alle husets brukere. Her er husets hovedtrapp og heiser, kantine, vrimle- og utstillingsareal.

Fasadene er utformet som et spill av vertikale, foldete trepartier, med vindusåpningene integrert i spillet av skrålinjer. Fasadenes spesielle og karakteristiske geometri gir det ellers stramme bygningsvolumet et dynamisk og lekent preg, med assosiasjoner til brettet papir og origami.

Arkivenes Hus er det første bygget i den omfattende utbyggingen som er planlagt i den søndre delen av Ullandhaug, der det største prosjektet er nye Stavanger Universitetssykehus. Med sin sentrale plassering står Arkivenes Hus som den første hjørnesteinen i forhold til den fremtidige bebyggelsen.

Arkivenes Hus vil være første byggetrinn i et større bebyggelsesfelt, ipark 2. Arkivenes Hus får en helt sentral posisjon i ipark 2 som det første ”hjørnebygget” ut mot hovedplassen / krysningspunktet mellom interngaten og kollektivtraseen. Byggets volum er basert på et tydelig skille mellom hhv de to nederste og de to øverste etasjene, der de to nederste i hovedsak er organisert som lameller langs med feltets hovedretning nevnte kommunikasjonsarealer, mens de to øverste etasjene er organisert som en U-form som åpner seg opp på tvers, ut mot de grønne omgivelsene.