CLARION HOTEL ROYAL CHRISTIANIA

CLARION HOTEL THE HUB

OSLO, 2019
STRAWBERRY BROTHERS
53 000 m²

Clarion Hotel The Hub blir Norges største hotell, med umiddelbar nærhet til Oslo S og med utsikt over Jernbanetorget og utover fjorden. Hotellet utgjør et helt kvartal med en egenartet sammensetting av bygningsarv og moderne arkitektur.

Kombinasjonen av rekonstruksjon, renovering og nybygg har skapt et usedvanlig komplekst prosjekt. Mot Jernbanetorget ligger det opprinnelige Hotell Viking, tegnet av arkitekt Knut Knutsen til vinter-OL i 1952. I motsatt side av kvartalet ligger det funksjonalistiske ikonet Gasmann-gården, tegnet av arkitekt Ole Sverre i 1932.

Det nye hotellet er utviklet med utgangspunkt i den omkringliggende bygningsarven og den fremtredende beliggenheten. Det har vært avgjørende at nybygget i sin størrelse, plassering og materialitet spiller sammen med omgivelsene og i inndeling, rytme og fargegjengivelse underbygger den eksisterende bygningsmassen. På denne måten søker prosjektet å bevare byggenes egenart samtidig som volumet økes.

Nybygget føyer seg etter den eksisterende bebyggelsen i sin plassering og viderefører både størrelsesforhold, gesimslinjer og fasadestruktur. Bygningsvolumene står som en tydelig forlengelse av Knut Knutsens hotell mot Jernbanetorget og danner en rolig bakgrunn til Gasmann-gården. Samtidig som nybygget harmonerer med den øvrige bebyggelsen har det vært viktig å gi hotellet en tydelig identitet og karakter. Fasadene er oppbygget av skråstilte aluminiumsplater, forskutt med variasjon i dybde og farge. Aluminiumen er lakkert med en tokomponent-lakk som, avhengig av lys- og bakgrunnsrefleksjon, gir variasjon i farge og intensitet. De skråstilte flatene retter seg alle en vei, mot Oslo S og Bjørvika, og minner på denne måten om en skjellstruktur slik man finner i brynjer. Avhengig av tid, vær og lys, dannes det et spill av lys og refleksjon, som gir letthet og liv til fasadene.

Når Clarion Hotel The Hub åpner i 2019 vil det fremstå som en totalrenovert enhet, med møtelokaler, restauranter og en ny konferansesal til over 1000 personer. Romkapasiteten økes med 300 til 810 rom og dermed blir hotellet Norges største.

Clarion Hotel The Hub blir Norges største hotell, med umiddelbar nærhet til Oslo S og med utsikt over Jernbanetorget og utover fjorden. Hotellet utgjør et helt kvartal med en egenartet sammensetting av bygningsarv og moderne arkitektur.

Kombinasjonen av rekonstruksjon, renovering og nybygg har skapt et usedvanlig komplekst prosjekt. Mot Jernbanetorget ligger det opprinnelige Hotell Viking, tegnet av arkitekt Knut Knutsen til vinter-OL i 1952. I motsatt side av kvartalet ligger det funksjonalistiske ikonet Gasmann-gården, tegnet av arkitekt Ole Sverre i 1932.

Det nye hotellet er utviklet med utgangspunkt i den omkringliggende bygningsarven og den fremtredende beliggenheten. Det har vært avgjørende at nybygget i sin størrelse, plassering og materialitet spiller sammen med omgivelsene og i inndeling, rytme og fargegjengivelse underbygger den eksisterende bygningsmassen. På denne måten søker prosjektet å bevare byggenes egenart samtidig som volumet økes.

Nybygget føyer seg etter den eksisterende bebyggelsen i sin plassering og viderefører både størrelsesforhold, gesimslinjer og fasadestruktur. Bygningsvolumene står som en tydelig forlengelse av Knut Knutsens hotell mot Jernbanetorget og danner en rolig bakgrunn til Gasmann-gården. Samtidig som nybygget harmonerer med den øvrige bebyggelsen har det vært viktig å gi hotellet en tydelig identitet og karakter. Fasadene er oppbygget av skråstilte aluminiumsplater, forskutt med variasjon i dybde og farge. Aluminiumen er lakkert med en tokomponent-lakk som, avhengig av lys- og bakgrunnsrefleksjon, gir variasjon i farge og intensitet. De skråstilte flatene retter seg alle en vei, mot Oslo S og Bjørvika, og minner på denne måten om en skjellstruktur slik man finner i brynjer. Avhengig av tid, vær og lys, dannes det et spill av lys og refleksjon, som gir letthet og liv til fasadene.

Når Clarion Hotel The Hub åpner i 2019 vil det fremstå som en totalrenovert enhet, med møtelokaler, restauranter og en ny konferansesal til over 1000 personer. Romkapasiteten økes med 300 til 810 rom og dermed blir hotellet Norges største.