DET NORSKE VERITAS, BYGGETRINN 3

Veritas-anlegget, Byggetrinn III

HØVIK
DET NORSKE VERITAS
10 000 m²

Prosjektet omfatter et større kontorkompleks tilknyttet Det Norske Vertias sitt hovedkontor på Høvik.

Bebyggelsen er i hovedsak utformet som overlappende ”skip”, som peker ned mot sjøen, forbundet på tvers (øst-vest) med lavere bygningskropper. Bebyggelsens hovedretning nord-syd muliggjør utsyn mot syd/ sjøen dypt inn i bygningskomplekset.

Utforming av Veritas 3 tar opp i seg elementer av de tidligere, karakteristsiske byggetrinnene, og søker å videreutvikle disse i et nytt arkitektonisk formspråk.

Prosjektet omfatter et større kontorkompleks tilknyttet Det Norske Vertias sitt hovedkontor på Høvik.

Bebyggelsen er i hovedsak utformet som overlappende ”skip”, som peker ned mot sjøen, forbundet på tvers (øst-vest) med lavere bygningskropper. Bebyggelsens hovedretning nord-syd muliggjør utsyn mot syd/ sjøen dypt inn i bygningskomplekset.

Utforming av Veritas 3 tar opp i seg elementer av de tidligere, karakteristsiske byggetrinnene, og søker å videreutvikle disse i et nytt arkitektonisk formspråk.