FYRSTIKKTORGET

FYRSTIKKTORGET

OSLO
CITY FINANSIERING
40 000 m²

I prosjektets tilnærming til den gamle bebyggelsen på Fyrstikktorget, ønskes det en tydelig og klar tilbakeføring til et historisk punkt i industribebyggelsens utvikling, der det er lesbart hva som er nytt og gammelt.

Ved å tilbakeføre den rent industrielle delen av bebyggelsen til et autentisk stadie, vil det være mulig å tilføye en rendyrket helt ny arkitektur til torget. Ved å ha en tydelig distanse til det gamle, vil det moderne respektere og fremheve den historiske betydningen av stedet.

Den arkitektoniske utformingen av påbygget over Fyrstikktorget skaper en stor kontrast til det gamle, noe som vil styrke spenningsforholdet mellom byggene. I stedet for å plassere en monter rundt den historiske bebyggelsen, anvendes den som en aktiv del av nåtiden og tillegges nye meninger og betydning. Påbygget løsriver seg formalt fra det gamle, men fremstår likevel som skreddersydd inn i situasjonen, og inngår med sin materialbruk og industrielle karakter i en dialog.

I prosjektets tilnærming til den gamle bebyggelsen på Fyrstikktorget, ønskes det en tydelig og klar tilbakeføring til et historisk punkt i industribebyggelsens utvikling, der det er lesbart hva som er nytt og gammelt.

Ved å tilbakeføre den rent industrielle delen av bebyggelsen til et autentisk stadie, vil det være mulig å tilføye en rendyrket helt ny arkitektur til torget. Ved å ha en tydelig distanse til det gamle, vil det moderne respektere og fremheve den historiske betydningen av stedet.

Den arkitektoniske utformingen av påbygget over Fyrstikktorget skaper en stor kontrast til det gamle, noe som vil styrke spenningsforholdet mellom byggene. I stedet for å plassere en monter rundt den historiske bebyggelsen, anvendes den som en aktiv del av nåtiden og tillegges nye meninger og betydning. Påbygget løsriver seg formalt fra det gamle, men fremstår likevel som skreddersydd inn i situasjonen, og inngår med sin materialbruk og industrielle karakter i en dialog.