GJENSIDIGE HOVEDKONTOR

GJENSIDIGE HOVEDKONTOR

OSLO, 2013
ROM EIENDOM
13 000 m²

Prosjektet utgjør en videreutvikling av tidligere utarbeidet ideprosjekt for nytt kontorbygg på tomten Schweigaardsgate 21. Ved å også inkludere nabotomten Schweigaardsgate 23 i prosjektet, er det skapt et todelt prosjekt som kan fungere uavhengig av hverandre, og som ett samlet kontorkompleks.

Bebyggelsen er delt i to gjennom det innregulerte mellomrommet mellom tomtene 21 og 23. Dette mellomrommet danner en naturlig inngangssone til begge byggetrinnene, med direkte adkomst fra bygaten Schweigaards gate i nord og med utsyn ut over sporområdet i syd. Bygningenes omkrets forholder seg entydig til de omkringliggende gatelivene, men innenfor denne hovedformen er byggenes tak og vegger modulert mer skulpturalt og dynamisk.

Prosjektet Schweigaardsgate 21 og 23 vant Statens byggeskikkpris i 2014.

Prosjektet utgjør en videreutvikling av tidligere utarbeidet ideprosjekt for nytt kontorbygg på tomten Schweigaardsgate 21. Ved å også inkludere nabotomten Schweigaardsgate 23 i prosjektet, er det skapt et todelt prosjekt som kan fungere uavhengig av hverandre, og som ett samlet kontorkompleks.

Bebyggelsen er delt i to gjennom det innregulerte mellomrommet mellom tomtene 21 og 23. Dette mellomrommet danner en naturlig inngangssone til begge byggetrinnene, med direkte adkomst fra bygaten Schweigaards gate i nord og med utsyn ut over sporområdet i syd. Bygningenes omkrets forholder seg entydig til de omkringliggende gatelivene, men innenfor denne hovedformen er byggenes tak og vegger modulert mer skulpturalt og dynamisk.

Prosjektet Schweigaardsgate 21 og 23 vant Statens byggeskikkpris i 2014.