IPARK OMRÅDEPLAN

ipark OMRÅDEPLAN

STAVANGER, 2017
IPARK

Ipark områdeplan er utformet med den intensjonen å skape en optimalt funksjonell, effektiv og fleksibel struktur, der selve strukturens systematikk danner varierte muligheter for å skape både fascinerende volumkonstellasjoner og attraktive/ spennende arbeidslokaler og romlige forløp.

Ipark områdeplan er utformet med den intensjonen å skape en optimalt funksjonell, effektiv og fleksibel struktur, der selve strukturens systematikk danner varierte muligheter for å skape både fascinerende volumkonstellasjoner og attraktive/ spennende arbeidslokaler og romlige forløp.