jobbmuligheter

vi SØKER ARKITEKTER, PLANARKITEKT OG ILLUSTRATØR

 

Lund+Slaatto har mange interessante og utfordrende oppdrag, og vi opplever en stabilt høy oppdragsmengde. Vi søker derfor etter følgende nye dyktige og engasjerte medarbeidere:
 

  • En (evt. to) arkitekter med erfaring fra detaljprosjektering og gjennomføring av større prosjekter, med minimum ca. fem års erfaring, gjerne fra både prosjektering og team-/prosjektledelse.
  • En plan-/reguleringsarkitekt, utdannet arkitekt eller landskapsarkitekt og med solid erfaring og kompetanse innenfor fagområdet. Du har antageligvis jobbet med plan og regulering i minimum fire-fem år, enten på arkitektkontor, i annet konsulentfirma og/eller i det offentlige.
  • En ambisiøs og talentfull arkitekt, nyutdannet eller med noen års erfaring, med meget gode evner innenfor konseptutvikling og arkitektonisk formgivning. I denne stillingen vil man få muligheten til å delta i spennende tidligfase-/konkurranse-prosjekter, innenfor et veletablert kontor med høye arkitektoniske ambisjoner. Du må ha relativt høy kompetanse på 3D-verktøy, gjerne SketchUp.
  • En illustratør, utdannet arkitekt eller med annen bakgrunn, med meget høy kompetanse på arkitekturillustrasjoner, animasjoner/ film etc.


For alle stillingene gjelder at du må ha evne til å jobbe selvstendig, men også i nært samarbeid med både kontorets faglige ledelse og øvrige medarbeidere. Du må beherske norsk (/nordisk) språk muntlig og skriftlig. Våre hovedtegneprogrammer er ArchiCad og SketchUp, og god kjennskap til disse vil være en fordel, men er ikke et krav.

Vi kan tilby utfordrende oppgaver, bra arbeidsmiljø og gode lønnsbetingelser.

Søknad som beskriver din kompetanse og erfaring, med CV og portfolie/ utvalgte prosjekteksempler, samt referanser sendes snarest til ahm@lsa.no

Ta gjerne kontakt med Åse Helene Mørk på 992 89 302 for å høre mer om stillingene.

 

Vi søker landskapsarkitekt

Vi ønsker å utvide kompetansen på kontoret slik at vi også kan tilby tjenester innenfor landskapsarkitektur. Vi ser i første omgang etter en engasjert landskapsarkitekt som har vilje og evne til å jobbe i design-/ tidlig fase og i tillegg har erfaring med gjennomføring og detaljering (minimum ca. 5 år). Landskapsarkitekten(e) hos oss kommer til å involveres i prosjekter fra tidlig fase, samarbeide tett med kontorets faglige ledelse og de andre arkitektene og være sentral i prosjektutviklingen.

Vi kan tilby spennende prosjekter, utfordrende oppgaver, bra arbeidsmiljø og gode lønnsbetingelser.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Åse Helene Mørk på 992 89 302 for å høre mer om stillingen, eller send en søknad som beskriver din kompetanse og erfaring, med CV og portfolio / prosjekteksempler og referanser til ahm@lsa.no

 


 

INTERIØRARKITEKTER

Vi har for tiden ingen ledige interiørarkitektstillinger. Du er allikevel velkommen til å sende en åpen søknad. Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Søknad som beskriver din kompetanse og erfaring, med CV, portfolie / utvalgte prosjekteksempler og referanser sendes til ahm@lsa.no

Ta gjerne kontakt med Åse Helene Mørk på 992 89 302 hvis du har spørsmål.


PRAKTIKANTER

Lund+Slaatto ansetter 3-4 praktikanter i året, i fulltidsstillinger for ett år. Praktikantene jobber hovedsakelig med prosjektrelatert arbeid, og har i tillegg oppgaver ifm driften av kontoret. 1-2 praktikanter starter i januar og 1-2 i august, og søknadsfristene er hhv. 1. november og 1. mai hvert år. Vi ser etter positive, dyktige, selvstendige og engasjerte personer med gode dataferdigheter. Søkere må ha studert arkitektur i minimum 3 år og må beherske norsk språk.

Søknad med CV, portfolie og referanser sendes til ahm@lsa.no 

Ta gjerne kontakt med Åse Helene Mørk på 992 89 302 for å høre mer om stillingene.