KONKURRANSER

  ESPERN, HAMAR  + VINNERUTKAST 2017

ESPERN, HAMAR
+ VINNERUTKAST 2017

  HAFSLUNDVEIEN, OSLO  + VINNERUTKAST 2017

HAFSLUNDVEIEN, OSLO
+ VINNERUTKAST 2017

  UNION BRYGGE, DRAMMEN  + VINNERUTKAST 2017

UNION BRYGGE, DRAMMEN
+ VINNERUTKAST 2017

  HARBITZALLEEN, OSLO  + VINNERUTKAST 2017

HARBITZALLEEN, OSLO
+ VINNERUTKAST 2017

  MEGLERGÅRDEN, BEKKESTUA  + VINNERUTKAST 2016

MEGLERGÅRDEN, BEKKESTUA
+ VINNERUTKAST 2016

  MESNAKVARTALET, LILLEHAMMER  + VINNERUTKAST 2015

MESNAKVARTALET, LILLEHAMMER
+ VINNERUTKAST 2015

  ENSJØVEIEN 16-22, OSLO  + VINNERUTKAST 2015

ENSJØVEIEN 16-22, OSLO
+ VINNERUTKAST 2015

  NEDRE SKØYEN VEI 11, OSLO  + VINNERUTKAST 2014

NEDRE SKØYEN VEI 11, OSLO
+ VINNERUTKAST 2014

  LAGÅRDSVEIEN 27, STAVANGER  + VINNERUTKAST 2013

LAGÅRDSVEIEN 27, STAVANGER
+ VINNERUTKAST 2013

  iPARK, STAVANGER  + VINNERUTKAST 2012

iPARK, STAVANGER
+ VINNERUTKAST 2012

  DIAKONHJEMMET, OSLO  + VINNERUTKAST 2012

DIAKONHJEMMET, OSLO
+ VINNERUTKAST 2012

  VERITAS, BYGGETRINN 3  + VINNERUTKAST 2008

VERITAS, BYGGETRINN 3
+ VINNERUTKAST 2008

  SCHWGT. 21-23, OSLO  + VINNERUTKAST 2007

SCHWGT. 21-23, OSLO
+ VINNERUTKAST 2007

  OSLO Z, SCHWGT. 15, OSLO  + VINNERUTKAST 2006

OSLO Z, SCHWGT. 15, OSLO
+ VINNERUTKAST 2006

  NORBYGATA 1, OSLO  + VINNERUTKAST 2006

NORBYGATA 1, OSLO
+ VINNERUTKAST 2006

  KONGSVEIEN 104, OSLO  + VINNERUTKAST 2006

KONGSVEIEN 104, OSLO
+ VINNERUTKAST 2006

  T  IEDEMANNSBYEN, OSLO  + VINNERUTKAST 2005

TIEDEMANNSBYEN, OSLO
+ VINNERUTKAST 2005

 NY TYPEKIOSK FOR OSLO SENTRUM + DELT 1. PREMIE 2004

NY TYPEKIOSK FOR OSLO SENTRUM
+ DELT 1. PREMIE 2004

  G  RENSEVEIEN 92, OSLO  + VINNERUTKAST 2003

GRENSEVEIEN 92, OSLO
+ VINNERUTKAST 2003

  G  AUSTAD TURVEIBRO, OSLO  + VINNERUTKAST 2001

GAUSTAD TURVEIBRO, OSLO
+ VINNERUTKAST 2001

  NY SVINESUNDSBRO  + VINNERUTKAST 2000

NY SVINESUNDSBRO
+ VINNERUTKAST 2000

  HØGSKOLEN I OSLO  + VINNERUTKAST 1998

HØGSKOLEN I OSLO
+ VINNERUTKAST 1998

 ROTNES KIRKE, NITTEDAL + VINNERUTKAST 1998

ROTNES KIRKE, NITTEDAL
+ VINNERUTKAST 1998

  K  PMG-BYGGET  + VINNERUTKAST 1997

KPMG-BYGGET
+ VINNERUTKAST 1997

  B  Y THE WAY - VEIRESTAURANT  + VINNERUTKAST 1997

BY THE WAY - VEIRESTAURANT
+ VINNERUTKAST 1997

  GAUSTAD VEISERVICEANLEGG  + VINNERUTKAST 1997

GAUSTAD VEISERVICEANLEGG
+ VINNERUTKAST 1997

  HARDANGERVIDDA NATURSENTER  + VINNERUTKAST 1992

HARDANGERVIDDA NATURSENTER
+ VINNERUTKAST 1992

  GRENLANDSBROEN, LARVIK  + VINNERUTKAST 1991

GRENLANDSBROEN, LARVIK
+ VINNERUTKAST 1991

  VG-HUSET, OSLO  + VINNERUTKAST 1990

VG-HUSET, OSLO
+ VINNERUTKAST 1990

 NONNESETERKVARTALENE, BERGEN + VINNERUTKAST 1988

NONNESETERKVARTALENE, BERGEN
+ VINNERUTKAST 1988

  NORGES BANK, OSLO  + VINNERUTKAST 1973

NORGES BANK, OSLO
+ VINNERUTKAST 1973

  EIDSVÅG KIRKE, BERGEN  + VINNERUTKAST 1970

EIDSVÅG KIRKE, BERGEN
+ VINNERUTKAST 1970

 UTVIDELSE AV NASJONALGALLERIET, OSLO + VINNERUTKAST 1972

UTVIDELSE AV NASJONALGALLERIET, OSLO
+ VINNERUTKAST 1972

  INGENIØRENES HUS, OSLO  + VINNERUTKAST 1970

INGENIØRENES HUS, OSLO
+ VINNERUTKAST 1970

  ÅLHYTTA, HALLINGDAL  + 2. PREMIE 1966

ÅLHYTTA, HALLINGDAL
+ 2. PREMIE 1966