LUND+SLAATTO ARKITEKTERS KONTORER

LUND+SLAATTO ARKITEKTERS KONTORER

LOSSEBALKONGEN, OSLO, 2015
LUND+SLAATTO ARKITEKTER, ENTRA EIENDOM
760 m²

Prosjektet omfatter ombygging og innredning av kontorlokaler på Lossebalkongen, ved Havnelageret. Lokalene over to etasjer, hvorav en mezzanin etasje, stryker mot Havnelagerets historiske fasade, samtidig som den åpner seg mot sine omgivelser med Oslos havnepromenade, Barcode og Bjørvika som nærmeste naboer.

En rendyrkning av en åpen planløsning har stått i fokus. Det spesialbygde interiøret inviterer mengder av lys og luft inn i lokalene, samt knytter direkte kontakt mellom arbeidsbordets flater og det levende byrommet utenfor. Gjennom utstrakt bruk av lønn og bjørkefiner i møblementet, så vel som i de få vertikale romskillende elementer som finnes, oppleves kontorlokalene dynamiske, levende og helstøpt.

Prosjektet omfatter ombygging og innredning av kontorlokaler på Lossebalkongen, ved Havnelageret. Lokalene over to etasjer, hvorav en mezzanin etasje, stryker mot Havnelagerets historiske fasade, samtidig som den åpner seg mot sine omgivelser med Oslos havnepromenade, Barcode og Bjørvika som nærmeste naboer.

En rendyrkning av en åpen planløsning har stått i fokus. Det spesialbygde interiøret inviterer mengder av lys og luft inn i lokalene, samt knytter direkte kontakt mellom arbeidsbordets flater og det levende byrommet utenfor. Gjennom utstrakt bruk av lønn og bjørkefiner i møblementet, så vel som i de få vertikale romskillende elementer som finnes, oppleves kontorlokalene dynamiske, levende og helstøpt.