MEGLERGÅRDEN

MEGLERGÅRDEN

BEKKESTUA, 2020
BYGGHERRE: STOROSLO EIENDOM

36 000 m²

Vinnerutkastet meglergården består av et mindre boligprosjekt og to større boligkvartaler med næring på gateplan i Bekkestua Sentrums Nord. Hovedintensjonen med prosjekter er å gi denne delen av sentrum en tydelig og urban gate-, plass- og bebyggelsesstruktur, samt optimalisere potensialet innenfor hvert av de tre delfeltene med henhold til utnyttelse, funksjonalitet og bokvalitet.

Den midtre boligbebyggelsen er organisert som en åpen U som definerer det store uteoppholdsarealet/ ”gårdsrommet” på taket av den gjennomgående dagligvarebutikken på 1. etasje. Bebyggelsen danner et tydelig kvartal mot tomtens tre ”ytre” sider, samtidig som den minimerer skyggebelastningen for den bakenforliggende eksisterende bebyggelsen mot nord.

Det østlige boligkvartalet har en noe mer sammensatt plangeometri, som relaterer til tomtens ulike sider og henvendelser. Bebyggelsen definerer tydelige gate- og plassrom utad og sikrer et generøst gårsdrom for boligene med gode solforhold.

Mellom de to boligkvartalene dannes et definert byrom / torg med ”Shared Space”.Vinnerutkastet meglergården består av et mindre boligprosjekt og to større boligkvartaler med næring på gateplan i Bekkestua Sentrums Nord. Hovedintensjonen med prosjekter er å gi denne delen av sentrum en tydelig og urban gate-, plass- og bebyggelsesstruktur, samt optimalisere potensialet innenfor hvert av de tre delfeltene med henhold til utnyttelse, funksjonalitet og bokvalitet.

Den midtre boligbebyggelsen er organisert som en åpen U som definerer det store uteoppholdsarealet/ ”gårdsrommet” på taket av den gjennomgående dagligvarebutikken på 1. etasje. Bebyggelsen danner et tydelig kvartal mot tomtens tre ”ytre” sider, samtidig som den minimerer skyggebelastningen for den bakenforliggende eksisterende bebyggelsen mot nord.

Det østlige boligkvartalet har en noe mer sammensatt plangeometri, som relaterer til tomtens ulike sider og henvendelser. Bebyggelsen definerer tydelige gate- og plassrom utad og sikrer et generøst gårsdrom for boligene med gode solforhold.

Mellom de to boligkvartalene dannes et definert byrom / torg med ”Shared Space”.