MUNCH BRYGGE

MUNCH BRYGGE

OSLO, 2019
STOROSLO EIENDOM

19 500 m²

Innerst i Oslofjorden mellom Operaen og det nye Munch-museet ligger prosjektet Munch Brygge. 152 boliger, en barnehage, og flere butikker og restauranter fordeler seg på to bygninger over to kvartaler.

Kvartalene inndeles diagonalt for å skape en visuell forbindelse mellom Bjørvika, Sørenga og Ekebergåsen. Dette byplanmessige grepet forbinder bydelene visuelt, samtidig som det danner utgangspunkt for prosjektets karakteristiske form og organisering. Med utgangspunkt i dette plasseres hver leilighet skråvendt med utsikt til fjorden og med gode lysforhold.

Balkongene fungerer som semiprivate uterom i forlengelse av boligene, og med sine forskyvninger skaper de en grovmasket vev i fasaden. Etter hvert som dagen går, gir solen et spill av lys og skygge i vevingen og i den røde teglsteinen lagt i recess. Teglsteinen gir et varmt og taktilt innslag til området og gir en samlende og tydelig karakter til bebyggelsen.

Lund+Slaatto er engasjert av StorOslo Eiendom for prosjektet Paulsenkaia B4. Feltet ligger øst for Operaen, mellom Akerselvalmenningen og Bispevika, og får det nye Munch-museet som nærmeste nabo. Det planlegges 152 leiligheter, og på plan 1 tilrettelegges det for en barnehage i tillegg til butikker og restauranter/ kafeer med mulighet for uteservering langs fasadene.