MUNCH BRYGGE

MUNCH BRYGGE

OSLO, 2019
STOROSLO EIENDOM

19 500 m²

Innerst i Oslofjorden mellom Operaen og det nye Munch-museet ligger prosjektet Munch Brygge. 156 boliger, en barnehage, og flere butikker og restauranter fordeler seg på to bygninger over to kvartaler.

Kvartalene inndeles diagonalt for å skape en visuell forbindelse mellom Bjørvika, Sørenga og Ekebergåsen. Dette byplanmessige grepet forbinder bydelene visuelt, samtidig som det danner utgangspunkt for prosjektets karakteristiske form og organisering. Med utgangspunkt i dette plasseres hver leilighet skråvendt med utsikt til fjorden og med gode lysforhold.

Balkongene fungerer som semiprivate uterom i forlengelse av boligene, og med sine forskyvninger skaper de en grovmasket vev i fasaden. Etter hvert som dagen går, gir solen et spill av lys og skygge i vevingen og i den røde teglsteinen lagt i recess. Teglsteinen gir et varmt og taktilt innslag til området og gir en samlende og tydelig karakter til bebyggelsen.

Innerst i Oslofjorden mellom Operaen og det nye Munch-museet ligger prosjektet Munch Brygge. 156 boliger, en barnehage, og flere butikker og restauranter fordeler seg på to bygninger over to kvartaler.

Kvartalene inndeles diagonalt for å skape en visuell forbindelse mellom Bjørvika, Sørenga og Ekebergåsen. Dette byplanmessige grepet forbinder bydelene visuelt, samtidig som det danner utgangspunkt for prosjektets karakteristiske form og organisering. Med utgangspunkt i dette plasseres hver leilighet skråvendt med utsikt til fjorden og med gode lysforhold.

Balkongene fungerer som semiprivate uterom i forlengelse av boligene, og med sine forskyvninger skaper de en grovmasket vev i fasaden. Etter hvert som dagen går, gir solen et spill av lys og skygge i vevingen og i den røde teglsteinen lagt i recess. Teglsteinen gir et varmt og taktilt innslag til området og gir en samlende og tydelig karakter til bebyggelsen.