NSB

NSB HOVEDKONTOR

OSLO, 2013
ROM EIENDOM 
12 000 m²

Prosjektet utgjør en videreutvikling av tidligere utarbeidet ideprosjekt for nytt kontorbygg på tomten Schweigaardsgate 21. Ved å også inkludere nabotomten Schweigaardsgate 23 i prosjektet, er det skapt et todelt prosjekt som både kan realiseres trinnvis / uavhengig av hverandre, og som kan fungere som ett samlet kontorkompleks.

Bebyggelsen er delt i to gjennom det innregulerte mellomrommet mellom tomtene 21 og 23. Dette mellomrommet danner en naturlig inngangssone til begge byggetrinnene, med direkte adkomst fra bygaten Schweigaards gate i nord og med utsyn ut over sporområdet i syd. Bygningenes omkrets forholder seg entydig til de omkringliggende gatelivene, men innenfor denne hovedformen er byggenes tak og vegger modulert mer skulpturalt og dynamisk.

Prosjektet utgjør en videreutvikling av tidligere utarbeidet ideprosjekt for nytt kontorbygg på tomten Schweigaardsgate 21. Ved å også inkludere nabotomten Schweigaardsgate 23 i prosjektet, er det skapt et todelt prosjekt som både kan realiseres trinnvis / uavhengig av hverandre, og som kan fungere som ett samlet kontorkompleks.

Bebyggelsen er delt i to gjennom det innregulerte mellomrommet mellom tomtene 21 og 23. Dette mellomrommet danner en naturlig inngangssone til begge byggetrinnene, med direkte adkomst fra bygaten Schweigaards gate i nord og med utsyn ut over sporområdet i syd. Bygningenes omkrets forholder seg entydig til de omkringliggende gatelivene, men innenfor denne hovedformen er byggenes tak og vegger modulert mer skulpturalt og dynamisk.