NYHETER

FEB. 2018

APOTEK 1 er FERDIGSTILT

Med enkle grep er en tidligere lagerhall transformert til moderne og fleksible kontorlokaler. Prosjektet innebærer en utvidelse av hovedkontoret til Apotek 1 på Lørenskog med innretning av arbeidsplasser, kantine og møtelokaler. En frittstående kube organiserer det åpne rommet i naturlige avgrensninger med rom til fordypning og uformelle møteplasser mellom de ansatte. 

 

Les mer om Apotek 1 her

FEB. 2018

SKØYEN ATRIUM 3

Siste byggetrinn av Skøyen Atrium er i ferd med å oppføres. I tillegg til kontorer består komplekset av et møtesenter med konferansesal og butikker langs gatefasadene. De mest utadrettede funksjonene i bygget samles rundt et indre gårdsrom som vil fungere som et naturlig samlingssted for hele kontoranlegget. Filmen viser bygget når det står ferdig i 2019 og er utarbeidet for Schage Eiendom A/S. 
 

Les mer om Skøyen Atrium 3 her

JAN. 2018

FASADENE MONTERES PÅ THE HUB

De første fasade-elementene er i ferd med å monteres på Clarion Hotel The Hub. Hotellet som åpner i mars 2019 får fasader oppbygget av skråstilte aluminiumsplater med variasjon i dybde og farge. Aluminiumen lakkeres med en tokomponent-lakk som avhengig av lys- og bakgrunnsrefleksjon gir variasjon i farge og intensitet.

 

Les mer om The Hub her

JAN. 2018

første byggetrinn PÅ VALLE

Kjelleren på Valle Wood er utgravd og støpt, og markerer startskuddet for det videre arbeidet over bakken. Prosjektet er utformet som et byggesett bestående av prefabrikerte elementer i tre og nå starter arbeidet med å montere trekonstruksjonen til det som blir et av Norges største næringsbygg i massivtre.

Av i alt fem kontorbygg som bygges på Valle utgjør Valle Wood første byggetrinn og  midtpunktet i bebyggelsen. Det bærekraftige bygget blir sertifisert som BREEAM Excellent og vil fungere som en naturlig møteplass for området, med butikker, spisesteder, møtesenter og kontorer.

Les mer om utviklingen på Valle her 

Følg byggeprosessen hos NCC her

 

DES. 2017

god jul og godt nyttår

Det har vært et begivenhetsrikt år hos Lund+Slaatto med nye prosjekter og ferdigstilling av flere bygg. I 2017 åpnet blant annet Bergen Stasjon Øst, Veritas III, Arkivenes Hus og Ulstein Arena. Takk til alle samarbeidspartnere i året som gikk - vi ser frem til å bygge videre på prosjekter og relasjoner i 2018.

Med ønske om en gledelig jul og et fredfylt nyttår fra alle oss i Lund+Slaatto.

 

 

Julekort 3 snøfall.jpg

DES. 2017

lsa-støttet prosjekt ferdigstilt

Utvidelsen av Eco Moyo Education Center i Kenya er nå ferdigstilt. Et nytt klasserom og et bibliotek gjør at enda flere får plass ved skolebenken i Kilifi-distriktet.

Prosjektet er tegnet og bygget av kursdeltagerne i Scarcity and Creativity ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Lund+Slaatto Arkitekter er hovedsponsor bak prosjektet.

Se flere bilder på prosjektets Instagram-side

DES. 2017

Arena Ulstein ER ÅPNET

Arena Ulstein åpnet denne helgen dørene for publikum. Over tusen besøkende kom for å oppleve åpningen og se det nye anlegget med flerbrukshall, badeanlegg, klatrehall og bibliotek. 

Arkitekturen til Arena Ulstein er utformet med utgangspunkt i omgivelsene til Ulsteinviks eksisterende bystruktur. Gjennom nedbrytning av volumer og i sin plassering søker prosjektet å tilpasse seg eksisterende bebyggelse og danne nye urbane møteplasser. 

Les mer om Arena Ulstein her

NOV. 2017

ET NYTT KAPITTEL FOR HOTEL THE HUB

Lund+Slaatto Arkitekter tegner Clarion Hotel The Hub som nå reiser seg ved Jernbanetorget i Oslo. Flere av hotellets nye dekker er på plass i utvidelsen mot Nygata og flere fasader er planlagt montert i løpet av nyåret. De bevaringsverdige byggene Hotel Viking og den funksjonalistiske Gasmann-gården renoveres og flere karakteristiske bygningsdeler reetableres.

I 2019 åpner Clarion The Hub dørene som Norges største hotell. Foruten helt nye rom og møtefasiliteter, kan hotellet by på en spennende og egenartet sammensetning av bevaringsverdig og moderne arkitektur.

Les mer om Clarion Hotel The Hub her

NOV. 2017

lsA VINNER I HAMAR

Det blir Lund+Slaatto Arkitekter som skal tegne den nye bydelen Espern på Hamar. Området er på over 80 mål, omkranset av Mjøsa og med gåavstand til Hamar. Vinnerforslaget søker å skape en tett by med utgangspunkt i den unike beliggenheten og områdets industrielle historie. 

Det er Espern Eiendom A/S som er initiativtaker bak konkurransen og det videre prosjektet utvikles i samarbeid med Hamar kommune, Bane Nor og naboeiendommene.

Les mer om utviklingen på Espern her

NOV. 2017

bærekraftig om lsa-prosjekter

Kontorbyggene Bergen Stasjon Østsiden og Veritas III er nå i prosjektdatabasen til NAL. Her kan man lese nærmere om prosjektenes utvikling med et særlig fokus på bærekraftige løsninger. 

NALs prosjektdatabase er en nettbasert kilde for forbilde- og pilotprosjekter innenfor arkitektur, bygg, by- og stedsutvikling.


Les om Veritas III her

Les om Bergen Stasjon Østsiden her

OKT. 2017

Arena Ulstein nærmer seg

2. desember dukes det til åpningsfest på Arena Ulstein. Innbyggerne i Ulsteinvik kan glede seg til en ny møteplass med bibliotek, flerbrukshall, badeanlegg og klatrehall. På tross av mange funksjoner og et stort areal, er anlegget godt integrert i bystrukturen. Ved å oppdele volumene og folde seg inn i landskapet, skaper bygget en serie av nye byrom i forlengelse av de eksisterende gågatene. Resultatet er en arkitektur som forener de store volumene med den eksisterende småhus-bebyggelsen.


Les mer om Arena Ulstein her

OKT. 2017

BYGGEPLASS PÅ YDALIR 

Det er mye byggeaktivitet ved Norges første campushotell, Ydalir. De tre bygningsvolumene er ferdig reist og teglstenen legges nå langs fasadene. Den kullbrente stenen skaper en taktil kvalitet, der fellesarealene mot 1. etasje markeres ved at annethvert skift består av en lysere sten. De karakteristiske teglfasadene etableres med utstikkende vinduskarnapper og beslag kledd i messing.

Bygget er en gave fra Smedvig Eiendom til Universitetet i Stavanger og åpner for de første gjestene i mars 2018. Les mer om Ydalir campushotell her

OKT. 2017

Knapphet og kreativitet

Lund+Slaatto Arkitekter er hovedsponsor for kurset Scarcity and Creativity ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) høsten 2017. Kontoret sponset kurset i 2016 og 2017 og fikk denne uken besøk av kursdeltagerne som kunne presentere de ferdigstilte prosjektene.

I 2016 gikk sponsormidlene til Galapagos der studentene prosjekterte og bygget et rom av bambus som et aktivitetstilbud til ungdom. Tidligere i år gikk turen til Kenya, der to nye klasserom ble bygget for barneskolen Eco Moyo Education Center i Kilifi-regionen.

I dette semesteret går midlene fra Lund+Slaatto til en videre utvidelse av barneskolen i Kenya. Et nytt klasserom og et bibliotek gir områdets fattigste barn et utdanningstilbud og et trygt sted å være. Prosjektet både tegnes og bygges av kursets 16 masterstudenter fra AHO.

Les mer om Eco Moyo Education Center

SEP. 2017

Lund+Slaatto UTFORSKER NEDERLAND

Årets studietur gikk til Nederland, der hele kontoret var samlet for å oppleve arkitektur av blant annet UN Studio, MVRDV og Paul de Ruiter Architects. Studieturen er en årlig begivenhet for å samle kontoret og skape en felles referanseramme i utviklingen av prosjekter. 

 

Les mer om Lund+Slaattos faglige miljø her

SEP. 2017

Ny daglig leder og partner

Åse Helene Mørk tar over som daglig leder i Lund+Slaatto Arkitekter, og går samtidig inn som partner i firmaet. Åse Helene har vært ansatt siden 2008 og har de seneste årene jobbet i ledelsen av firmaet som assisterende daglig leder og HR-ansvarlig. 
 
“Det er et viktig og naturlig skritt at Åse Helene nå blir daglig leder og partner. Hun har over flere år vært en sentral ressurs for kontorets forretningsmessige utvikling” sier Pål Biørnstad, partner og faglig leder. ”Utover å kjenne firmaet godt, kommer Åse Helene med bred erfaring fra prosjektering samt en videreutdanning i ledelse.»
 
Hovedfokuset til Åse Helene vil være å videreutvikle Lund+Slaatto som en ledende profesjonell rådgiver og samtidig fastholde gode rammer for utvikling av prosjekter med høy arkitektonisk kvalitet. Åse Helene vil fokusere på den helhetlige driften av kontoret, og samtidig være involvert i de enkelte prosjekter gjennom bl.a. koordinering og oppfølging av bemanning, økonomi og avtaleforhold.   

Les mer om våre partnere her

Partnere4.jpg


SEP. 2017

LUND+SLAATTO VINNER MED TREKLANG
 

Lund+Slaatto vant parallelloppdraget om regulering og utbygging av Hafslundveien 5+7 og Ivar Aasens vei 4 på Vinderen i Oslo. Vinnerprosjektet består av tre leilighetsbygg med 19 større leiligheter som erstatter de tre eneboligene på tomtene i dag. Prosjektet er utformet gjennom en stedlig tilpasning og funksjonell optimalisering med en premiss om å nedskalere volumene mot eksisterende villastrøk.

Les mer om Treklang her
 

SEP. 2017

nye ansatte

Ole Thomas Rødland er utdannet fra NTNU i 2012 og har siden den gang jobbet hos Link Stavanger, med opphold i Link Oslo og i Stockholm.

Hanne Pettersen har erfaring fra en rekke kontorer bl.a. Jarmund / Vigsnæs, LY Arkitekter samt fra egen praksis. De siste syv årene har hun jobbet for Askim Lantto Arkitekter.

Signe Louise Andersen ble ferdig utdannet fra NTNU i 2016 og har tidligere vært praktikant hos Lund+Slaatto.

Se alle ansatte

 

samlet_OT_hanne_Signe.jpg

AUG. 2017

ARKIVENES HUS ER ÅPNET

Kulturminister Linda Hofstad Helleland innviet Arkivenes Hus, som blir et nytt kultur- og forskningssenteret for hele Rogaland. Lund+Slaatto har tegnet det 15000 kvadratmeter store bygget, der nesten halvparten av arealet består av underjordiske arkiver. Huset er organisert rundt et stort og lyst atrium og blir det naturlige møtestedet for husets brukere. Fasadene er bekledt med et spill av vertikale, foldete trepartier, med assosiasjoner til brettet papir og origami.  

Les mer om Arkivenes Hus her

AUG. 2017

satsning på kommunikasjon og nye hoder

Lund+Slaatto har ansatt tre nye arkitekter, der Daniel er ansatt som kontorets nye kommunikasjonsansvarlige. Daniel skal videreutvikle kontorets eksterne kommunikasjon og håndtere de gradvis økende henvendelsene fra media og publikasjoner.  

Mari Kornberg Skjeflo er ansatt som arkitekt og utdannet fra arkitektskolen i Aarhus, NTNU i Trondheim og vært praktikant hos MAD og NUNO arkitektur. De siste årene har hun jobbet hos Pilot arkitekter og Dyrvik arkitekter.

Rosita Jansen er ansatt som arkitekt og begynte på kontoret i juli. Hun studerte ved Kunstakademiets Arkitektskole i København og har tidligere vært praktikant hos Lund+Slaatto i 1,5 år.

Daniel Lund Godbolt er ansatt som kommunikasjonsansvarlig og er utdannet fra Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Journalisthøyskole. Han har erfaring fra arkitektkontorer som Norm Architects, C.F. Møller og fra offentlig sektor.

Se alle ansatte

samlet_mari_rosita_daniel.jpg

AUG. 2017

NYE PRAKTIKANTER

Katrine Støa studerer i København og har tidligere vært praktikant hos Per Knudsen arkitekter.

Wilhelm Reymert har en bachelor i arkitektur fra Arkitektskolen Aarhus.

Tone Thorbjørnsen utdanner seg til å bli arkitekt ved arkitektskolen i Aarhus. 

Se alle ansatte

samlet praktikanter web.jpg

JUN. 2017

VERITAS III - FERDIGSTILT

Prosjektet omfatter et større kontorkompleks tilknyttet Det Norske Vertias sitt hovedkontor på Høvik.

Utforming av Veritas - Byggetrinn 3 tar opp i seg elementer av de tidligere, karakteristsiske byggetrinnene, og søker å videreutvikle disse i et nytt arkitektonisk formspråk.

Les mer om Veritas 3 her

APR. 2017

LUND+SLAATTO TEGNER PROSJEKTET MUNCH BRYGGE

Lund+Slaatto er engasjert av StorOslo Eiendom for prosjektet Paulsenkaia B4. Feltet ligger øst for Operaen, mellom Akerselvalmenningen og Bispevika, og får det nye Munch-museet som nærmeste nabo. Det planlegges 152 leiligheter, og på plan 1 tilrettelegges det for en barnehage i tillegg til butikker og restauranter/ kafeer med mulighet for uteservering langs fasadene.

Les mer om Munch Brygge her

MAR. 2017

BERGEN STASJON ØSTSIDEN ER FERDIGSTILT

Bergen Stasjon Østsiden er et kontorbygg med 9 etasjer på en tomt rett nord for Bergen jernbanestasjon. Byggets smale tomt var utslagsgivende for byggets form, og har tilført stasjonsområdet en betraktelig oppgradering både estetisk og innholdsmessig. 

Les mer om BSØ - Arkitektur her

Mes mer om BSØ - Interiør her