NYHETER

JUNI 2018

LSA SØKER ETTER ARKITEKTER, PLANARKITEKT OG ILLUSTRATØR


Vi opplever en stabilt høy oppdragsmengde med mange nye interessante og utfordrende oppdrag. Vi søker derfor etter flere dyktige og engasjerte medarbeidere innenfor arkitektur, plan og illustrasjon.

Vi kan tilby utfordrende oppgaver, bra arbeidsmiljø og gode lønnsbetingelser.

Les stillingsannonsen her

LSA_gruppe.jpg

MAI 2018

Nytt interiør i Lørenskog Hus


Lund+Slaatto Arkitekter har fått i oppdrag å omdanne inngangsetasjen til kulturhuset Lørenskog Hus. Interiørprosjektet innebærer et nytt seniortreffsenter kombinert med vrimlearealer og cafe. En viktig premiss for oppgaven er høy grad av brukermedvirkning, der målet er å skape et attraktivt, livlig og oversiktlig areal for kulturhusets besøkende. Prosjektet er planlagt ferdigstilt til nyåret 2019.

Se flere av våre interiørprosjekter
 

MAI 2018

FILM OM ULSTEIN ARENA

 

Se filmen om oppføringen av Ulstein Arena, fra starten av byggearbeidene til ferdigstillelse. Ulstein Arena handler om å knytte Ulsteinvik sammen, og videreutvikle og forsterke en urban karakter. Gjennom nedbrytning og nedsenking av volumer søker prosjektet å tilpasse seg eksisterende bebyggelse og danne nye urbane møteplasser.

Filmen er produsert av Per Eide Studio og HelloNeo. 

Les mer om Ulstein Arena på prosjektsiden og på ArchDaily.

MAI 2018

MUNCH BRYGGE REISER SEG

 

Øverste dekke på sørbygget er på plass og bygningsvolumene tegner seg nå i bybildet på Paulsenkaia. Med sin beliggenhet mellom operaen og det nye Munch-museet blir Munch Brygge en ny og levende del av Bjørvika. En offentlig havnepromenade vil aktivere byrommet med restauranter og spisesteder, og beboerne får et rikt nærmiljø med barnehage og gode utearealer. Innebygde balkonger markerer prosjektets 156 boliger og danner fasadenes karakterfulle vev mot byen.


Munch Brygge står ferdig våren 2019.
 

Les mer her
 

APR. 2018

LSA SØKER ETTER INTERIØRPRAKTIKANT

 

Vi søker etter en interiørarkitektpraktikant i fulltidsstilling for et år med tiltredelse i august 2018. Vi søker en positiv, selvstendig og engasjert person med gode dataferdigheter (gjerne i ArchiCad, SketchUp og Adobe-pakken). Søkere må ha studert interiørarkitektur i minimum tre år, og beherske norsk språk godt.

Ta kontakt med Åse Helene Mørk på 992 89 302 / ahm@lsa.no for mer informasjon.

Søknad med vedlagt CV, portfolie og evt. referanser sendes til  ahm@lsa.no senest 15. mai.

Se hva vi gjør innen interiørarkitektur

Les mer om vårt faglige miljø her
 

 

web-8608-2.jpg

APR. 2018

ulstein arena i arkitektur n

Fagtidsskriftet Arkitektur N har en større omtale av Ulstein Arena i siste nummer. Med overskriften "En arena for sentrumsutvikling" beskriver kritiker Anders Rubing et anlegg som tjener lokalbefolkningens behov.

Ulstein Arena åpnet i desember 2018 og er et idrettskulturhus med badeanlegg, flerbrukshall, bibliotek og klatrehall.

 

Les saken i Arkitektur N nr. 2 - 2018

Les mer om Ulstein Arena her

 

APR. 2018

lsa satser på massivtre

Det er for tiden fokus på tre hos Lund+Slaatto. Under ukens kontorlunsj delte Jørgen Tycho fra OsloTre og faglig leder hos LSA, Espen Pedersen, noen av erfaringene så langt fra prosjektet Valle Wood. Prosjektet er LSAs første næringsbygg i massivtre – og Norges største.

Valle Wood har fått mye oppmerksomhet blant arkitekter, i byggebransjen, samt en større omtale i Aftenposten.

Kontorlunsjen er en fast tradisjon hos Lund+Slaatto, der alle ansatte samles for å videreutvikle fagkunnskap og prosjekter i fellesskap. Les mer her

 

 

APR. 2018

ER DU VÅR NESTE PRAKTIKANT?

Lund+Slaatto Arkitekter søker 2-3 arkitektpraktikanter i fulltidsstillinger for et år med tiltredelse i august 2018.  Vi søker dyktige, positive, selvstendige og engasjerte personer med gode dataferdigheter (gjerne i ArchiCad, SketchUp og Adobe-pakken). Søkere må ha studert arkitektur i minimum tre år, og beherske norsk språk godt. Ta kontakt med Åse Helene Mørk på 992 89 302 / ahm@lsa.no for mer informasjon.

Søknad med vedlagt CV, portfolie og evt. referanser sendes til  ahm@lsa.no senest 1. mai.

 

Les mer om oss her

Praktikant 2.jpg

MAR. 2018

Norges første campushotell er åpnet

På Ullandhaug i Stavanger er Ydalir, Norges første campushotell, åpnet. Hotellet består av tre bygningsvolum forbundet av glassbroer. Kubene er plassert så de danner en naturlig forplass, der intensjonen er å skape en velkomstfavn for besøkende og et samlende tun for beboerne.

Åpningsdagen ble markert med taler fra ordføreren av Stavanger, fylkesordfører fra Rogaland, tiltakshaver Smedvig Eiendom og arkitekt.


Les mer om Ydalir Hotell her

MAR. 2018

LSA 1222 meter over havet

Årets skitur gikk til Finse. 1222 meter over havet fikk Lund+Slaatto Arkitekter prøve seg på fjellski, seilski og oppleve fjellheimen i flott vinterdrakt. Etter en lang skitur satt Steinboligen en inspirerende ramme rundt oppholdet med arkitektur, utsikt og kulinariske innspill.

Den årlige skituren er en populær tradisjon hos Lund+Slaatto og en viktig begivenhet for kontorets samhold og sosiale miljø.

 

Les mer om vårt miljø her

FEB. 2018

APOTEK 1 er FERDIGSTILT

Med enkle grep er en tidligere lagerhall transformert til moderne og fleksible kontorlokaler. Prosjektet innebærer en utvidelse av hovedkontoret til Apotek 1 på Lørenskog med innretning av arbeidsplasser, kantine og møtelokaler. En frittstående kube organiserer det åpne rommet i naturlige avgrensninger med rom til fordypning og uformelle møteplasser mellom de ansatte. 

 

Les mer om Apotek 1 her

FEB. 2018

SKØYEN ATRIUM 3

Siste byggetrinn av Skøyen Atrium er i ferd med å oppføres. I tillegg til kontorer består komplekset av et møtesenter med konferansesal og butikker langs gatefasadene. De mest utadrettede funksjonene i bygget samles rundt et indre gårdsrom som vil fungere som et naturlig samlingssted for hele kontoranlegget. Filmen viser bygget når det står ferdig i 2019 og er utarbeidet for Schage Eiendom A/S. 
 

Les mer om Skøyen Atrium 3 her

JAN. 2018

FASADENE MONTERES PÅ THE HUB

De første fasade-elementene er i ferd med å monteres på Clarion Hotel The Hub. Hotellet som åpner i mars 2019 får fasader oppbygget av skråstilte aluminiumsplater med variasjon i dybde og farge. Aluminiumen lakkeres med en tokomponent-lakk som avhengig av lys- og bakgrunnsrefleksjon gir variasjon i farge og intensitet.

 

Les mer om The Hub her

DES. 2017

god jul og godt nyttår

Det har vært et begivenhetsrikt år hos Lund+Slaatto med nye prosjekter og ferdigstilling av flere bygg. I 2017 åpnet blant annet Bergen Stasjon Øst, Veritas III, Arkivenes Hus og Ulstein Arena. Takk til alle samarbeidspartnere i året som gikk - vi ser frem til å bygge videre på prosjekter og relasjoner i 2018.

Med ønske om en gledelig jul og et fredfylt nyttår fra alle oss i Lund+Slaatto.

 

 

Julekort 3 snøfall.jpg

DES. 2017

lsa-støttet prosjekt ferdigstilt

Utvidelsen av Eco Moyo Education Center i Kenya er nå ferdigstilt. Et nytt klasserom og et bibliotek gjør at enda flere får plass ved skolebenken i Kilifi-distriktet.

Prosjektet er tegnet og bygget av kursdeltagerne i Scarcity and Creativity ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Lund+Slaatto Arkitekter er hovedsponsor bak prosjektet.

Se flere bilder på prosjektets Instagram-side

NOV. 2017

lsA VINNER I HAMAR

Det blir Lund+Slaatto Arkitekter som skal tegne den nye bydelen Espern på Hamar. Området er på over 80 mål, omkranset av Mjøsa og med gåavstand til Hamar. Vinnerforslaget søker å skape en tett by med utgangspunkt i den unike beliggenheten og områdets industrielle historie. 

Det er Espern Eiendom A/S som er initiativtaker bak konkurransen og det videre prosjektet utvikles i samarbeid med Hamar kommune, Bane Nor og naboeiendommene.

Les mer om utviklingen på Espern her

NOV. 2017

bærekraftig om lsa-prosjekter

Kontorbyggene Bergen Stasjon Østsiden og Veritas III er nå i prosjektdatabasen til NAL. Her kan man lese nærmere om prosjektenes utvikling med et særlig fokus på bærekraftige løsninger. 

NALs prosjektdatabase er en nettbasert kilde for forbilde- og pilotprosjekter innenfor arkitektur, bygg, by- og stedsutvikling.


Les om Veritas III her

Les om Bergen Stasjon Østsiden her

OKT. 2017

Knapphet og kreativitet

Lund+Slaatto Arkitekter er hovedsponsor for kurset Scarcity and Creativity ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) høsten 2017. Kontoret sponset kurset i 2016 og 2017 og fikk denne uken besøk av kursdeltagerne som kunne presentere de ferdigstilte prosjektene.

I 2016 gikk sponsormidlene til Galapagos der studentene prosjekterte og bygget et rom av bambus som et aktivitetstilbud til ungdom. Tidligere i år gikk turen til Kenya, der to nye klasserom ble bygget for barneskolen Eco Moyo Education Center i Kilifi-regionen.

I dette semesteret går midlene fra Lund+Slaatto til en videre utvidelse av barneskolen i Kenya. Et nytt klasserom og et bibliotek gir områdets fattigste barn et utdanningstilbud og et trygt sted å være. Prosjektet både tegnes og bygges av kursets 16 masterstudenter fra AHO.

Les mer om Eco Moyo Education Center

SEP. 2017

Lund+Slaatto UTFORSKER NEDERLAND

Årets studietur gikk til Nederland, der hele kontoret var samlet for å oppleve arkitektur av blant annet UN Studio, MVRDV og Paul de Ruiter Architects. Studieturen er en årlig begivenhet for å samle kontoret og skape en felles referanseramme i utviklingen av prosjekter. 

 

Les mer om Lund+Slaattos faglige miljø her

SEP. 2017

Ny daglig leder og partner

Åse Helene Mørk tar over som daglig leder i Lund+Slaatto Arkitekter, og går samtidig inn som partner i firmaet. Åse Helene har vært ansatt siden 2008 og har de seneste årene jobbet i ledelsen av firmaet som assisterende daglig leder og HR-ansvarlig. 
 
“Det er et viktig og naturlig skritt at Åse Helene nå blir daglig leder og partner. Hun har over flere år vært en sentral ressurs for kontorets forretningsmessige utvikling” sier Pål Biørnstad, partner og faglig leder. ”Utover å kjenne firmaet godt, kommer Åse Helene med bred erfaring fra prosjektering samt en videreutdanning i ledelse.»
 
Hovedfokuset til Åse Helene vil være å videreutvikle Lund+Slaatto som en ledende profesjonell rådgiver og samtidig fastholde gode rammer for utvikling av prosjekter med høy arkitektonisk kvalitet. Åse Helene vil fokusere på den helhetlige driften av kontoret, og samtidig være involvert i de enkelte prosjekter gjennom bl.a. koordinering og oppfølging av bemanning, økonomi og avtaleforhold.   

Les mer om våre partnere her

Partnere4.jpg


SEP. 2017

LUND+SLAATTO VINNER MED TREKLANG
 

Lund+Slaatto vant parallelloppdraget om regulering og utbygging av Hafslundveien 5+7 og Ivar Aasens vei 4 på Vinderen i Oslo. Vinnerprosjektet består av tre leilighetsbygg med 19 større leiligheter som erstatter de tre eneboligene på tomtene i dag. Prosjektet er utformet gjennom en stedlig tilpasning og funksjonell optimalisering med en premiss om å nedskalere volumene mot eksisterende villastrøk.

Les mer om Treklang her
 

AUG. 2017

ARKIVENES HUS ER ÅPNET

Kulturminister Linda Hofstad Helleland innviet Arkivenes Hus, som blir et nytt kultur- og forskningssenteret for hele Rogaland. Lund+Slaatto har tegnet det 15000 kvadratmeter store bygget, der nesten halvparten av arealet består av underjordiske arkiver. Huset er organisert rundt et stort og lyst atrium og blir det naturlige møtestedet for husets brukere. Fasadene er bekledt med et spill av vertikale, foldete trepartier, med assosiasjoner til brettet papir og origami.  

Les mer om Arkivenes Hus her

AUG. 2017

satsning på kommunikasjon og nye hoder

Lund+Slaatto har ansatt tre nye arkitekter, der Daniel er ansatt som kontorets nye kommunikasjonsansvarlige. Daniel skal videreutvikle kontorets eksterne kommunikasjon og håndtere de gradvis økende henvendelsene fra media og publikasjoner.  

Mari Kornberg Skjeflo er ansatt som arkitekt og utdannet fra arkitektskolen i Aarhus, NTNU i Trondheim og vært praktikant hos MAD og NUNO arkitektur. De siste årene har hun jobbet hos Pilot arkitekter og Dyrvik arkitekter.

Rosita Jansen er ansatt som arkitekt og begynte på kontoret i juli. Hun studerte ved Kunstakademiets Arkitektskole i København og har tidligere vært praktikant hos Lund+Slaatto i 1,5 år.

Daniel Lund Godbolt er ansatt som kommunikasjonsansvarlig og er utdannet fra Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Journalisthøyskole. Han har erfaring fra arkitektkontorer som Norm Architects, C.F. Møller og fra offentlig sektor.

Se alle ansatte

samlet_mari_rosita_daniel.jpg

AUG. 2017

NYE PRAKTIKANTER

Katrine Støa studerer i København og har tidligere vært praktikant hos Per Knudsen arkitekter.

Wilhelm Reymert har en bachelor i arkitektur fra Arkitektskolen Aarhus.

Tone Thorbjørnsen utdanner seg til å bli arkitekt ved arkitektskolen i Aarhus. 

Se alle ansatte

samlet praktikanter web.jpg

JUN. 2017

VERITAS III - FERDIGSTILT

Prosjektet omfatter et større kontorkompleks tilknyttet Det Norske Vertias sitt hovedkontor på Høvik.

Utforming av Veritas - Byggetrinn 3 tar opp i seg elementer av de tidligere, karakteristsiske byggetrinnene, og søker å videreutvikle disse i et nytt arkitektonisk formspråk.

Les mer om Veritas 3 her