NYHETER

DESEMBER 2018

BYGGEPLASS PÅ MESNA              

Det er mye aktivitet på byggeplassen til Mesnakvartalet. Prosjektet i sentrum av Lillehammer innebærer både nybygg, rehabilitering og ombygging. Over Støperiets verneverdige fasade bygges det et nytt boligbygg med umiddelbar nærhet til Mesnaelven. Betongarbeidene er allerede underveis for fundament og kjeller. Gravearbeidet for de to øvrige leilighetsbyggene og ombygging av Verkstedsbygningen er også godt i gang.


Tomten har en høydeforskjell 12 meter og en av utfordringene blir dermed å knytte området sammen på tvers av nivåforskjeller og ulike bygningstypologier. Prosjektet består både av bolig, kontor og næring, der målet er å skape et samlende, attraktivt by- og bomiljø som åpner byen mot Mesnaelven.

Planlagt ferdigstillelse til høsten 2020.

Les mer om Mesnakvartalet

NOVEMBER 2018

FINALIST I BERGEN KOMMUNES ARKITEKTURPRIS

Zander Kaaes gate 7 er en av seks finalister i Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris. Prisen skal tildeles bygg og anlegg som i samspill med omgivelsene tilfører stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.

Finalistene til prisen kan sees på utstilling på Festplassen i Bergen til og med 21. november og på Edvard Griegs plass fra 22. november. Vinneren kåres på Byutviklingskonferansen i Grieghallen 30. november

Les mer om Zander Kaaes gate 7

Se de nominerte

DSC02746.jpg

NOVEMBER 2018

ulstein arena vinner statens pris for byggkvalitet

Ulstein Arena er årets vinner av Statens pris for byggkvalitet. Det var kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og juryleder Erling Lae som overrakte prisen til Ulstein kommune og Lund+Slaatto Arkitekter under Byggkvalitetsdagen i Oslo.

I juryens begrunnelse heter det blant annet: Ulstein Arena er et forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Med gode byggeprosesser har byggherre, prosjekterende og utførende sammen skapt et godt, bærekraftig og stedstilpasset anlegg. Samlokalisering av flere offentlige funksjoner er arealeffektivt og gir samtidig nye møteplasser for lokalsamfunnet, både inne og ute. Den fremragende fortettingen gir god stedsutvikling og løfter hele nærområdet. Ulsteinvik har fått et anlegg som innbyggerne kan være stolte av og ha eierskap til.

Av 80 innsendte bidrag stod det til slutt mellom Ulstein Arena, Moholt 50|50 av MDH arkitekter og Youngskvartalet av Fabel arkitekter.

Tiltakshaver bak Ulstein Arena er Ulstein kommune. Arkitektkontoret Nils Tveit har bidratt som badefaglig arkitekt og utomhusarealene er utformet av Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter. PEAB K. Nordang har vært entreprenør og Aat Vos har bidratt som konsulent for biblioteket.

Les juryens begrunnelse

Les Arkitektnytt sitt intervju med Espen Pedersen

Les mer om Ulstein Arena


OKTOBER 2018

LSA OM STEDSUTVIKLING

17. og 18. oktober gikk årets Bylivkonferanse av stabelen i Ulsteinvik. Årets tema var byliv, næringsliv og hverdagsliv, og hvordan dette kan kombineres for å skape attraktive sentrumsområder. Blant flere innlegg om ulike former for steds- og byutvikling, stilte Lund+Slaatto med Ulstein Arena presentert av Espen Pedersen med foredrag og befaring.

Se konferansen på Bylivsenterets hjemmesider

Les mer om Ulstein Arena


bylivskonferansen.jpg

OKTOBER 2018

ULSTEIN ARENA: TOPP 6 I BETONGTAVLEN


Ulstein arena er en av seks kandidater som kan motta årets Betongtavle. I sin begrunnelse fremhever juryen hvordan bygget med enkel og presis detaljering understreker og tydeliggjør møtet mellom materialene.

Det er Norsk Betongforening og Norske arkitekters landsforbund som deler ut Betongtavlen, som siden første utdeling i 1961 er blitt en ærefull utmerkelse med mange kjente vinnere og bemerkelsesverdige prosjekter opp gjennom årene.

Les mer om toppkandidatene

Les mer om Ulstein Arena

WEB-3755.jpg

OKTOBER 2018

Tariff er et samfunnsansvar

Flere arkitektkontorer bør tilknytte seg den sentrale tariffavtalen og sikre lønns- og arbeidsvilkårene i bransjen, oppfordrer et samstemt Lund+Slaatto. Arkitektnytt har intervjuet kontoret for å belyse kunnskapen om den sentrale tariffavtalen.

Det er daglig leder, Åse Helene Mørk, og tillitsvalgt, Jannicke Spakmo, som uttaler seg på vegne av kontoret, der samfunnsansvar blir tatt opp som tema. - Det er en del av det ansvaret vi ønsker å ta for å styrke og bevare det norske, regulerte arbeidslivet med fagforeninger og arbeidsgiverforeninger, sier Mørk.


Les hele saken på Arkitektnytt sine hjemmesider her og her

3ef14a51a796bb3e6a9802377e9c670f.jpg

OKTOBER 2018

BYGGEPLASS PÅ SKØYEN ATRIUM III 

Det er mye aktivitet på Skøyen Atrium III. Prosjektet nærmer seg full høyde, med ti av tolv etasjer på plass. Monteringen av prefabrikerte veggelementer og systemfasadene er i gang, i tillegg til glassfasadene langs gatenivået. Det karakteristiske atriumsrommet begynner å ta form med de første ståltrappene montert. Atriet har en sentral funksjon i prosjektet og gir lys og utstynsmuligheter til kontorene i tillegg til å bli et samlingssted for byggets brukere.

Når SA3 står ferdigstilt utgjør bygget, sammen med de tidligere byggetrinnene, en av Oslos største kontoreiendommer. Det er Schage eiendom som er tiltakshaver bak Skøyen atrium III.

Les mer om Skøyen atrium III

SEPTEMBER 2018

ULSTEIN ARENA I TOPP 3 

Av 80 nominerte bidrag er Ulstein Arena en av tre finalister til å motta Statens pris for byggkvalitet.

Statens pris for byggkvalitet er tidligere kjent som Byggeskikkprisen og utdeles av Direktoratet for byggkvalitet. Vinneren kåres den 31. oktober på Vulkan Arena i Oslo av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og juryleder Erling Lae.

Ulstein Arena ble ferdigstilt for under et år siden og er allerede etablert som et forbildeprosjekt for hvordan offentlige utbyggingsprosjekter kan brukes som del av strategisk byutvikling og fortetting.
 

Les om Ulstein Arena på dibk.no eller på våre hjemmesider

Les mer om Statens pris for byggkvalitet

WEB-243.jpg

SEPTEMBER 2018

STUDIETUR TIL FRANKRIKE

Lund+Slaattos årlige studietur gikk i år til Sør-Frankrike. I Marseille, Montpellier og Aix-En-Provence fikk vi oppleve prosjekter av blant annet Gulizzi, Rudy Riciotti og Kengo Kuma. Det ble også tid til et arkitekturhistorisk besøk på Unité d'habitation av Le Corbusier.

Hensikten bak studieturen er å samle kontoret faglig og sosialt - og skape en felles referanseramme i utviklingen av kontorets prosjekter. 

Les mer om Lund+Slaattos faglige miljø her

IMG_0557.jpg

SEPTEMBER 2018

vi SØKER INTERIØRARKITEKT

Lund+Slaatto Arkitekter søker etter en engasjert og dyktig interiørarkitekt i et års vikariat. Som interiørarkitekt hos LSA vil du få ta del i et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende oppgaver. Stillingen ønskes besatt fra 01.01.2019.

Les mer om stillingen og søk her

Se våre interiørprosjekter
 

WEB-3857.jpg


SEPTEMBER 2018

LSA UTVIDER MED FLERE ARKITEKTER

Kevin Mørk-Reilly ble ferdig utdannet i 2007 fra Liverpool John Moores University og har siden jobbet i England, Kina og Australia. De siste fem årene har Kevin jobbet i Norge, senest hos AMB arkitekter.

Enok Gåsland ble utdannet fra AHO i 2015 og har tre års erfaring fra London hos Rundell Associates og DSDHA.

Victor Amaral er fra Brasil og fullførte arkitektutdannelsen i 2014. Han har tre års erfaring fra brasilianske arkitektkontorer.


Se alle ansatte

samlet2.jpg

SEPTEMBER 2018

lund+slaatto på arkitekturdagen 

Hvordan kan arkitekter i samarbeid med kommunene skape nye bærekraftige historier? På Arkitekturdagen stiller Espen Pedersen, faglig leder hos Lund+Slaatto Arkitekter, for å fortelle om prosessene bak Ulstein Arena og hvordan prosjektet bidrar til å forme Ulsteinvik. 

Arkitekturdagen er NALs årlige fagdag for arkitektbransjen og arrangeres den 27. september i Stavanger.
 

Les mer om og tilmeld deg Arkitekturdagen

Les mer om Ulstein Arena
 

AUGUST 2018

KRANSELAG PÅ THE HUB

Taket på Norges største hotell er på plass og ble feiret på tradisjonellt vis med et kranselag. De siste fasadeelementene skal nå monteres og innen utgangen av september er bygget tett.

Prosjektet er en utvidelse av det opprinnelig Hotell Viking, og innebærer både rekonstruksjon, renovering og nybygg. Gjennom form og farge søker nybygget å understøtte den eksisterende bygningsmassens egenart og karakter. 

Hotellet åpner dørene i mars 2019.

 

Les mer om Clarion Hotel The Hub

AUGUST 2018

lsa på byggeplassbesøk

Lund+Slatto Arkitekter har vært på samlet befaring for å følge byggingen av Norges største kontorbygg i massivtre. De siste fasadeelementene er i ferd med å monteres, og arbeidet med glassfasaden på gatenivå kan begynne. Prosjektet står ferdig april 2019. 
 

Les mer om Valle Wood

AUGUST 2018

NYE PRAKTIKANTER

Lund+Slaatto har ansatt tre nye praktikanter for det kommende året.

Ewelina Garan har fullført bachelor i interiørarkitektur ved Høyskolen Kristiania og har tidligere jobbet med møbler på Bolia. Hos LSA vil hun jobbe med interiørarkitektur. Margrete Røyrås Fauskanger kommer fra NTNU der hun har fullført bachelor og 1. år av mastergrad. Mari Burheim har studert fire år ved AHO, og sammen med Margrete vil hun bidra på kontorets arkitekturprosjekter.


Les mer vårt faglige miljø

IMG_4956.jpg

AUGUST 2018

HURTIGPRAKSIS HOS LSA

 

Arkitektstudenter i Hurtigpraksis har vært på besøk hos Lund+Slaatto. Massivtreprosjektet Valle Wood var pensum for dagen, som også innebar befaring på byggeplassen. Arkitektstudenter i Hurtigpraksis er en studentdrevet workshop der formålet er å gi deltakerne en introduksjon til arbeidsmarkedet. I år var studenter med fra AHO, NTNU, BAS, NMBU og danske KADK.

 

Les mer om Arkitektstudenter i Hurtigpraksis

Les mer om Valle Wood

JUNI 2018

STUDIETUR TIL VESTLANDET
 

Lund+Slaatto har vært på studietur langs norskekysten for å besøke kontorets nylig ferdigstilte prosjekter. Alene i 2017 åpnet tre nye bygg signert LSA på Vestlandet. Turen gikk til Ulstein Arena, Bergen stasjon øst, og til Stavanger med Arkivenes Hus og Ydalir HotelLes mer om vårt faglige miljø her

MAI 2018

Nytt interiør i Lørenskog Hus


Lund+Slaatto Arkitekter har fått i oppdrag å omdanne inngangsetasjen til kulturhuset Lørenskog Hus. Interiørprosjektet innebærer et nytt seniortreffsenter kombinert med vrimlearealer og cafe. En viktig premiss for oppgaven er høy grad av brukermedvirkning, der målet er å skape et attraktivt, livlig og oversiktlig areal for kulturhusets besøkende. Prosjektet er planlagt ferdigstilt til nyåret 2019.

Se flere av våre interiørprosjekter
 

MAI 2018

FILM OM ULSTEIN ARENA

 

Se filmen om oppføringen av Ulstein Arena, fra starten av byggearbeidene til ferdigstillelse. Ulstein Arena handler om å knytte Ulsteinvik sammen, og videreutvikle og forsterke en urban karakter. Gjennom nedbrytning og nedsenking av volumer søker prosjektet å tilpasse seg eksisterende bebyggelse og danne nye urbane møteplasser.

Filmen er produsert av Per Eide Studio og HelloNeo. 

Les mer om Ulstein Arena på prosjektsiden og på ArchDaily.

MAI 2018

MUNCH BRYGGE REISER SEG

 

Øverste dekke på sørbygget er på plass og bygningsvolumene tegner seg nå i bybildet på Paulsenkaia. Med sin beliggenhet mellom operaen og det nye Munch-museet blir Munch Brygge en ny og levende del av Bjørvika. En offentlig havnepromenade vil aktivere byrommet med restauranter og spisesteder, og beboerne får et rikt nærmiljø med barnehage og gode utearealer. Innebygde balkonger markerer prosjektets 156 boliger og danner fasadenes karakterfulle vev mot byen.


Munch Brygge står ferdig våren 2019.
 

Les mer her
 

APR. 2018

ulstein arena i arkitektur n

Fagtidsskriftet Arkitektur N har en større omtale av Ulstein Arena i siste nummer. Med overskriften "En arena for sentrumsutvikling" beskriver kritiker Anders Rubing et anlegg som tjener lokalbefolkningens behov.

Ulstein Arena åpnet i desember 2018 og er et idrettskulturhus med badeanlegg, flerbrukshall, bibliotek og klatrehall.

 

Les saken i Arkitektur N nr. 2 - 2018

Les mer om Ulstein Arena her

 

APR. 2018

lsa satser på massivtre

Det er for tiden fokus på tre hos Lund+Slaatto. Under ukens kontorlunsj delte Jørgen Tycho fra OsloTre og faglig leder hos LSA, Espen Pedersen, noen av erfaringene så langt fra prosjektet Valle Wood. Prosjektet er LSAs første næringsbygg i massivtre – og Norges største.

Valle Wood har fått mye oppmerksomhet blant arkitekter, i byggebransjen, samt en større omtale i Aftenposten.

Kontorlunsjen er en fast tradisjon hos Lund+Slaatto, der alle ansatte samles for å videreutvikle fagkunnskap og prosjekter i fellesskap. Les mer her

 

 

MAR. 2018

Norges første campushotell er åpnet

På Ullandhaug i Stavanger er Ydalir, Norges første campushotell, åpnet. Hotellet består av tre bygningsvolum forbundet av glassbroer. Kubene er plassert så de danner en naturlig forplass, der intensjonen er å skape en velkomstfavn for besøkende og et samlende tun for beboerne.

Åpningsdagen ble markert med taler fra ordføreren av Stavanger, fylkesordfører fra Rogaland, tiltakshaver Smedvig Eiendom og arkitekt.


Les mer om Ydalir Hotell her

MAR. 2018

LSA 1222 meter over havet

Årets skitur gikk til Finse. 1222 meter over havet fikk Lund+Slaatto Arkitekter prøve seg på fjellski, seilski og oppleve fjellheimen i flott vinterdrakt. Etter en lang skitur satt Steinboligen en inspirerende ramme rundt oppholdet med arkitektur, utsikt og kulinariske innspill.

Den årlige skituren er en populær tradisjon hos Lund+Slaatto og en viktig begivenhet for kontorets samhold og sosiale miljø.

 

Les mer om vårt miljø her

FEB. 2018

APOTEK 1 er FERDIGSTILT

Med enkle grep er en tidligere lagerhall transformert til moderne og fleksible kontorlokaler. Prosjektet innebærer en utvidelse av hovedkontoret til Apotek 1 på Lørenskog med innretning av arbeidsplasser, kantine og møtelokaler. En frittstående kube organiserer det åpne rommet i naturlige avgrensninger med rom til fordypning og uformelle møteplasser mellom de ansatte. 

 

Les mer om Apotek 1 her

FEB. 2018

FILM OM SKØYEN ATRIUM III

Siste byggetrinn av Skøyen Atrium er i ferd med å oppføres. I tillegg til kontorer består komplekset av et møtesenter med konferansesal og butikker langs gatefasadene. De mest utadrettede funksjonene i bygget samles rundt et indre gårdsrom som vil fungere som et naturlig samlingssted for hele kontoranlegget. Filmen viser bygget når det står ferdig i 2019 og er utarbeidet for Schage Eiendom A/S. 
 

Les mer om Skøyen Atrium 3 her

DES. 2017

lsa-støttet prosjekt ferdigstilt

Utvidelsen av Eco Moyo Education Center i Kenya er nå ferdigstilt. Et nytt klasserom og et bibliotek gjør at enda flere får plass ved skolebenken i Kilifi-distriktet.

Prosjektet er tegnet og bygget av kursdeltagerne i Scarcity and Creativity ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Lund+Slaatto Arkitekter er hovedsponsor bak prosjektet.

Se flere bilder på prosjektets Instagram-side

NOV. 2017

lsA VINNER I HAMAR

Det blir Lund+Slaatto Arkitekter som skal tegne den nye bydelen Espern på Hamar. Området er på over 80 mål, omkranset av Mjøsa og med gåavstand til Hamar. Vinnerforslaget søker å skape en tett by med utgangspunkt i den unike beliggenheten og områdets industrielle historie. 

Det er Espern Eiendom A/S som er initiativtaker bak konkurransen og det videre prosjektet utvikles i samarbeid med Hamar kommune, Bane Nor og naboeiendommene.

Les mer om utviklingen på Espern her

OKT. 2017

Knapphet og kreativitet

Lund+Slaatto Arkitekter er hovedsponsor for kurset Scarcity and Creativity ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) høsten 2017. Kontoret sponset kurset i 2016 og 2017 og fikk denne uken besøk av kursdeltagerne som kunne presentere de ferdigstilte prosjektene.

I 2016 gikk sponsormidlene til Galapagos der studentene prosjekterte og bygget et rom av bambus som et aktivitetstilbud til ungdom. Tidligere i år gikk turen til Kenya, der to nye klasserom ble bygget for barneskolen Eco Moyo Education Center i Kilifi-regionen.

I dette semesteret går midlene fra Lund+Slaatto til en videre utvidelse av barneskolen i Kenya. Et nytt klasserom og et bibliotek gir områdets fattigste barn et utdanningstilbud og et trygt sted å være. Prosjektet både tegnes og bygges av kursets 16 masterstudenter fra AHO.

Les mer om Eco Moyo Education Center

SEP. 2017

Ny daglig leder og partner

Åse Helene Mørk tar over som daglig leder i Lund+Slaatto Arkitekter, og går samtidig inn som partner i firmaet. Åse Helene har vært ansatt siden 2008 og har de seneste årene jobbet i ledelsen av firmaet som assisterende daglig leder og HR-ansvarlig. 
 
“Det er et viktig og naturlig skritt at Åse Helene nå blir daglig leder og partner. Hun har over flere år vært en sentral ressurs for kontorets forretningsmessige utvikling” sier Pål Biørnstad, partner og faglig leder. ”Utover å kjenne firmaet godt, kommer Åse Helene med bred erfaring fra prosjektering samt en videreutdanning i ledelse.»
 
Hovedfokuset til Åse Helene vil være å videreutvikle Lund+Slaatto som en ledende profesjonell rådgiver og samtidig fastholde gode rammer for utvikling av prosjekter med høy arkitektonisk kvalitet. Åse Helene vil fokusere på den helhetlige driften av kontoret, og samtidig være involvert i de enkelte prosjekter gjennom bl.a. koordinering og oppfølging av bemanning, økonomi og avtaleforhold.   

Les mer om våre partnere her

Partnere4.jpg