NYHETER

VI SØKER ARKITEKT OG PRAKTIKANTER!

Lund+Slaatto søker en ambisiøs og talentfull arkitekt, nyutdannet eller med noen års erfaring, med meget gode evner innenfor konseptutvikling og arkitektonisk formgivning.

I tillegg skal vi ansette 2 nye praktikanter fra august, i fulltidsstillinger for ett år.

Les mer om stillingene her

 

ARKIVENES HUS TAR FORM!

Arkivenes Hus i Stavanger er det første byggetrinnet i et større bebyggelsesfelt, ipark 2. Arkivenes Hus får en helt sentral posisjon som det første ”hjørnebygget” ut mot hovedplassen / krysningspunktet mellom interngaten og kollektivtraseen.

Les mer om Arkivenes Hus her

BERGEN STASJON ØSTSIDEN - FERDIGSTILT

Bergen Stasjon Østsiden er et kontorbygg med 9 etasjer på en tomt rett nord for Bergen jernbanestasjon. Byggets smale tomt var utslagsgivende for byggets form, og har tilført stasjonsområdet en betraktelig oppgradering både estetisk og innholdsmessig. 

Les mer om BSØ - Arkitektur her

Mes mer om BSØ - Interiør her

LUND+SLAATTO TEGNER BOLIGER PÅ PAULSENKAIA - MUNCH BRYGGE

Lund+Slaatto er engasjert av StorOslo Eiendom for prosjektet Paulsenkaia B4. Feltet ligger øst for Operaen, mellom Akerselvalmenningen og Bispevika, og får det nye Munch-museet som nærmeste nabo. Det planlegges 152 leiligheter, og på plan 1 tilrettelegges det for en barnehage i tillegg til butikker og restauranter/ kafeer med mulighet for uteservering langs fasadene.

Les mer om Munch Brygge her

VERITAS III - FERDIGSTILT

Prosjektet omfatter et større kontorkompleks tilknyttet Det Norske Vertias sitt hovedkontor på Høvik.

Utforming av Veritas - Byggetrinn 3 tar opp i seg elementer av de tidligere, karakteristsiske byggetrinnene, og søker å videreutvikle disse i et nytt arkitektonisk formspråk.

Les mer om Veritas 3 her

VALLEPROSJEKTET OMTALT I MEDIA

Kontrakten på første byggetrinn for Lund+Slaattos prosjekt på Valle ble inngått rett før årsskiftet mellom utvikler NCC Property Development og utbygger NCC Building.

Første byggetrinn, også omtalt som Valle Wood blir Norges største næringsbygg i massivtre. Arbeidene går fra 1. kvartal 2017 og planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2018. Første byggetrinn er en del av et større område med i alt 60 000 m2 kontor og næring på helsfyr i Oslo.

Les mer om prosjektet her

Artikkel på byggfakta.no

Artikkel på bryn-helsfyr.no

VINNERUTKAST - MEGLERGÅRDEN!

Lund+Slaatto vant parallelloppdraget Meglergården, et mindre boligprosjekt og to større boligkvartaler med næring på gateplan i Bekkestua Sentrum Nord. Hovedintensjonen med vinnerutkastet er å gi den nordlige delen av Bekkestua sentrum en tydelig og urban gate-, plass- og bebyggelsesstruktur, samt optimalisere potensialet innenfor hvert av de tre boligfeltene med henhold til utnyttelse, funksjonalitet og bokvalitet.

Les mer om prosjektet her

QUADRUM BUSINESS CITY I VILNIUS - FERDIGSTILT!

Quadrum Business City ligger i det raskt voksende Snipiskes-distriktet i Vilnius i Litauen. Komposisjonen av volumene stiger gradvis i en roterende bevegelse fra det laveste bygningsvolumet i sør-øst, mot det høyeste volumet i nord-øst som danner et arkitektonisk toppunkt. Den distinktive bygningen skaper i stor grad muligheter for god eksponering av leietakerne, ved hjelp av byggets karakteristiske form som et lett gjenkjennelig landemerke. 

Les mer om Quadrum Business City her

PARKBOLIGENE I SKI - KONKURRANSEUTKAST

Det overordnede plangrepet til konkurranseutkastet Parkboligene, har til hensikt å skape et sterk og innholdsrikt nytt byrom; Skoleparken, der henholdsvis ny boligbebyggelse mot sør og øst danner en skjerm mot trafikkstøy i Sanderveien, og undervisningsbygg / fritidshus tilsvarende danner en skjerm mot Kirkeveien.

Ny bebyggelse foreslås med vinkelformede bygningsvolum som danner syd -/ vestvendte gårdsrom som åpner seg mot parken.

Se flere illustrasjoner fra utkastet her

NYE ANSATTE

Truls Glesne er ansatt som praktikant fra januar 2017. Han har studert på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og fullfører sin master der etter praktikantoppholdet hos Lund+Slaatto.

Paul la Tourelle begynte hos Lund+Slaatto i november. Han har studert ved AA i London og jobbet hos David Adjaye, Snøhetta i NY og de siste 9 årene hos Snøhetta i Oslo.

Veronica Dubourgh Hellebergshaugen er innleid på kontoret for en periode. Veronica har tidligere vært praktikant hos oss, og har jobbet på Arkitekturverket i Moss siden i vår. 

Se alle ansatte

 

LUND+SLAATTO SPONSER GALAPAGOS PROSJEKT!

Lund+Slaatto er hovedsponsor av AHO (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo) sitt masterkurs: ”Building for Tomorrow`s Conservationists”. Studentene drar til Galapagos for å bygge et klubbhus for en speidergruppe. Galapagos sliter med bl.a arbeidsledighet og narkotika, og speiderne ønsker å gi ungdom et aktivitetstilbud og å utdanne dem til Park Rangers som skal bidra til å passe på nasjonalparken, som utgjør 96 % av landet.

Les mer om Galapagos-prosjektet her

Lund+Slaatto har tidligere sponset:

Ungdomssenter i Niafourang, Senegal

Undervisningspaviljong i Dehradun, India 

FERDIGSTILT - ØDEGÅRDEN, LØRENSKOG

Ødegården består av boliger og forretningsarealer. Prosjektet består av et L-formet, sammenhengende bygningsvolum og to frittliggende lameller. Bygningsvolumene danner en ”rygg” mot tilliggende gater, og skaper et skjermet uterom på et nivå ca. en etasjehøyde over Haneborgveien.

Les mer om Ødegården, Lørenskog her

BYGGESAK - ARENA ULSTEIN

Arena Ulstein vil bli et nytt samlingssted for idrett og aktivitet for alle beboerne i Ulsteinvik. Anlegget består av en idrettshall og en svømmehall med et bibliotek og en fritidsklubb. 

Gjennom å dele programmet i to hovedvolum som møter et foldet landskapsplan på tre nivåer, lykkes det å skape en serie nye urbane plasser som vil knytte seg direkte til det eksisterende nettverket av gågater. Målet er å skape en arkitektur som forener de store volumene med den eksisterende småhus-bebyggelsen.

Les mer om Arena Ulstein her

ELVELANGS – VINNER AV PARALLELLOPPDRAG!

Vinnerutkastet Elvelangs har som intensjon å transformere eksisterende bebyggelse og tilføye ny bebyggelse som til sammen vil gi Mesna-området i Lillehammer sentrum ny bruk og en mer opplevelsesrik helhet. Mesna vil bli et attraktivt byområde med boliger, forretninger, arbeidsplasser og kulturfunksjoner.

Les mer om Elvelangs her

YDALIR OVERREKKES! 

Prosjektet er en gave fra Smedvig Eiendom til Universitetet i Stavanger i anledning av at førstnevnte fyller 100 år. Gaven er et hotell som i tillegg til ordinære besøkende skal huse gjesteprofessorer og doktorgradsstudenter.

Prosjektet inneholder 59 rom av forskjellige typer hvor du kan bo i alt fra et par dager til et halvt år. I første etasje er det fellesfunksjoner for beboerne i tillegg til et stasrom som blant annet skal brukes til doktorgraddisputaser.

Les mer om Ydalir her

Pressemelding Smedvig

Artikkel Aftenbladet

Lund+Slaatto ARKITEKTER I NORDISK ARKITEKTURALLIANSE.

Lund+Slaatto Arkitekter går sammen med danske Friis & Moltke Architects i en nordisk arkitekturallianse.

Alliansen skal være fundamentet for et tett samarbeid de to velrenommerte kontorene imellom, og samtidig skape sterke bånd for utveksling av kunnskap og kompetanse.

Les hele pressemeldingen her
Les mer om Friis & Moltke Architects her

 

VINNER AV PARALLELLOPPDRAG PÅ ENSJØ

Lund+Slaatto Arkitekter er vinneren av parallelloppdraget Ensjøveien 16-22. Prosjektet har en sentral beliggenhet på Ensjø like ved Tyngdepunktet. Tomtene grenser inn mot Østre Parkdrag og danner begynnelsen på Ensjøbyen fra øst. Forholdet til parkdraget og fortsettelsen av den grønne strukturen sørover mot Jordal er helt sentralt for formingen av prosjektet.

Til prosjektet

VI HAR FLYTTET TIL LANGKAIA 1, OSLO

Etter 19 fine år på Skøyen Atrium sier vi takk for nå, og flytter til Lossebalkongen på Langkaia 1. Lossebalkongen er et utspring av det fredede Havnelageret fra 1920-tallet. 

FERNANDA NISSENSGATE 10

Prosjektet Fernanda Nissensgate 10 er utformet som en dynamisk og variert ”vegg” av individuelle leiligheter, alle henvendt ut mot de grønne omgivelsene og ettermiddagssolen i vest.  Ved at alle leilighetene på denne måten er ”vridd” mot grøntdraget, dannes det en karakteristisk, oppbrutt bygningsgeometri, der hver enkelt boenhet tydelig fremstår med sin egen form. De ulike leilighetene inngår ikke bare som en anonym del av en konvensjonell boligblokk, men danner i stedet hver sin ”byggekloss” i det som danner byggets unike og spennende uttrykk. Hele prosjektet fremstår som et levende spill av boenheter.

Til prosjektet

VINNER AV STATENS BYGGESKIKKSPRIS 2014

Gjensidige hovedkontor og NSB hovedkontor i Oslo er vinneren av Statens Byggeskikkspris 2014.

Til prosjektet Gjensidige Hovedkontor / Til prosjekt NSB Hovedkontor

Ekstern link:

statensbyggeskikkpris.no/2014

husbanken.no/byggeskikk/statens-byggeskikkpris/2014