OSLO Z - SCHWEIGAARDS GATE 15

OSLO Z - SCHWEIGAARDS GATE 15

OSLO, 2010
ENTRA EIENDOM
16 500 m²

Prosjektet ligger inntil det gamle Toll-kammer-bygget. Selv om den nye bygningen tydelig er av sin egen tid, relaterer det mht volum, høyder og retninger til det gamle bygget.

Bygget er i spissen mot øst utformet slik at det tar imot den store, planlagte gang-forbindelsen over Sentralbane-stasjonens sporområde.

Innsnittet i bygningsvolumet ut mot sporområdet både markerer landingen av den planlagte broforbindelsen, og indikerer rampen ned på plassen, som er lagt på innsiden av bygningskroppen, i rommet mellom ny og gammel bygning.

Prosjektet er en videreføringen av vinnerutkastet i en innbudt konkurranse.

Prosjektet ligger inntil det gamle Toll-kammer-bygget. Selv om den nye bygningen tydelig er av sin egen tid, relaterer det mht volum, høyder og retninger til det gamle bygget.

Bygget er i spissen mot øst utformet slik at det tar imot den store, planlagte gang-forbindelsen over Sentralbane-stasjonens sporområde.

Innsnittet i bygningsvolumet ut mot sporområdet både markerer landingen av den planlagte broforbindelsen, og indikerer rampen ned på plassen, som er lagt på innsiden av bygningskroppen, i rommet mellom ny og gammel bygning.

Prosjektet er en videreføringen av vinnerutkastet i en innbudt konkurranse.