QUADRUM BUSINESS CITY - KONTORINTERIØR

quadrum business city - kontorinteriør

VILNIUS, LITAUEN, 2016
UAB FORUMAS

45 000

Lund+Slaatto Arkitekter vant i samarbeid med Schmidt Hammer Lassen Architects fra Danmark, konkurransen om utvikling av Quadrum Business City i Vilnius.

Lund+Slaatto ble engasjert til å utvikle et designkonsept for interiørene i kontorbygget i samarbeid med de lokale arkitektene Arches.

Interiørkonseptet tar opp i seg Vilnius kultur og historie. Gjennom frodig materialbruk, form og fargevalg linkes kvartalet i den mer moderne delen av byen opp mot de omkringliggende områdene: skogen, elven og middelalderbyen.

Lund+Slaatto Arkitekter har, i samarbeid med Schmidt Hammer Lassen Architects fra Danmark, vunnet en konkurranse om utvikling av 21 Konstitucijos Avenue i Vilnius.

Lund+Slaatto har blitt engasjert til å utvikle et designkonsept for interiørene i kontorbygget. Der de tre høybyggene sammen rammer inn kvartalet i et moderne, urbant uttrykk gjennom et metallaktig fasadepreg arbeider interiørene på sin side med å ta opp i seg Vilnius kultur og historie. Gjennom frodig materialbruk, form og fargevalg linkes kvartalet i den mer moderne delen av byen opp mot de omkringliggende områdene: skogen, elven og middelalderbyen.