SKØYEN ATRIUM 3

Skøyen Atrium III

OSLO
SKØYEN ATRIUM AS
25 000 m²

Skøyen Atrium 3 er siste byggetrinn i Skøyen Atrium. Bygget rommer forretning, verksted og kontor i 6 etasjer over bakken, samt parkering under bakken.

Det etableres et indre felles gårdsrom for hele anlegget; en grønn frodig terrasse med direkte adkomst til felles møtesenter, kantine og gate.

Nybygget formidler en moderne tolkning av kvartalets strukturelle og horisontale formspråk.

Illustrasjonene er laget av Rift AS.

Skøyen Atrium 3 er siste byggetrinn i Skøyen Atrium. Bygget rommer forretning, verksted og kontor i 6 etasjer over bakken, samt parkering under bakken.

Det etableres et indre felles gårdsrom for hele anlegget; en grønn frodig terrasse med direkte adkomst til felles møtesenter, kantine og gate.

Nybygget formidler en moderne tolkning av kvartalets strukturelle og horisontale formspråk.