STUDENTERLUNDEN/EIDSVOLL PLASS

STUDENTERLUNDEN/EIDSVOLL PLASS

OSLO, 1978/87
STATSBYGG 

 

Lund & Slaatto utarbeidet en større sentrumsplan for området mellom Stortinget, Nationaltheateret og Tullinløkka.

Planarbeidet ledet til detaljprosjekter-ingen av Eidvoll plass m/ fontenene, Studenterlunden m/ stasjonsnedgang-ene, uterestaurantene Henrikke og Paviljongen, Narvesens kiosker, samt Teaterplassen m/ gjenreisning av musikkpaviljongen.

Prosjektene er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Lund & Slaatto utarbeidet en større sentrumsplan for området mellom Stortinget, Nationaltheateret og Tullinløkka.

Planarbeidet ledet til detaljprosjekter-ingen av Eidvoll plass m/ fontenene, Studenterlunden m/ stasjonsnedgang-ene, uterestaurantene Henrikke og Paviljongen, Narvesens kiosker, samt Teaterplassen m/ gjenreisning av musikkpaviljongen.

Prosjektene er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.