VALLE WOOD

VALLE wood

OSLO, 2019
NCC PROPERTY DEVELOPMENT
6700 m²

Valle Wood blir Norges største næringsbygg i massivtre. Bygget har en sentral posisjon som et utadrettet publikumsbygg og inneholder fellesfunksjoner for de omkringliggende kontorbyggene med møtelokaler og konferansesenter. Spisesteder og butikker i de nederste etasjene bidrar til liv for området gjennom store deler av døgnet. Valle Wood markerer seg som en paviljong i området med en fremtredende synlig konstruksjonen i massivt tre. Huset sertifiseres som BREEAM excellent med 40% mindre energibruk enn tilsvarende kontorbygg.

Valle Wood er første byggetrinn av en større utvikling på Valle.

Bygningsvolumene danner på hver side av forplassen en avklaret visuell ramme for stadionanlegget, sett fra hovedadkomsten. Det vertikale tårnbygget mot øst balanserer stadionvolumets skrå silhuett.

De fire bygningsvolumene danner til sammen en større kvartalsfigurasjon; en fasettert rotasjon av volumer som i høyde stiger opp fra 10 til 13 etasjer gjennom de tre ”første” byggene, med tårnbygget på 18 etasjer lengst syd som sluttstenen i komposisjonen. Samtidig som de fire bygningene er tydelig relatert til hverandre gjennom bygningsliv, posisjoner og høyder, er de hver gitt sin egen planfigurasjon og orientering, hvilket vil gi dem den nødvendige graden av individualitet og identitet

Valle Wood blir Norges største næringsbygg i massivtre. Bygget har en sentral posisjon som et utadrettet publikumsbygg og inneholder fellesfunksjoner for de omkringliggende kontorbyggene med møtelokaler og konferansesenter. Spisesteder og butikker i de nederste etasjene bidrar til liv for området gjennom store deler av døgnet. Valle Wood markerer seg som en paviljong i området med en fremtredende synlig konstruksjonen i massivt tre. Huset sertifiseres som BREEAM excellent med 40% mindre energibruk enn tilsvarende kontorbygg.

Valle Wood er første byggetrinn av en større utvikling på Valle.