VERKSGATA

verksgata

STAVANGER
SMEDVIG
2400 m²

Verksgata 28-32 er et gjenreisningsprosjekt av tre eldre sjøhus fra midten av 1800-tallet. Husene ligger ved Stavangers gamle sjøkant. På 1970-tallet ble det gjort en utfylling av kaifronten, slik sjøen ikke lenger løper langs disse sjøhusene.

På grunn av byggenes dårlige forfatning og lave takhøyde, skal de rekonstrueres med høyere etasjer og med en 1. etasje på nivå med dagens gatenivå. Plan 1 er tiltenkt næringslokaler for butikk eller restaurant, mens øvrige etasjer vil bestå av kontorlokaler.

Nybygget er utformet med en bindingsverkskonstruksjon, som en nyfortolkning av den orginale konstruksjonen. Kontorene organiseres rundt et indre atrium, der større takflater og takvinduer i glass gir dagslys til atriet og arbeidsplassene.

Prosjektet føyer seg inn i rekken av flere prosjekter av Lund+Slaatto med tilpasning til Stavangers trehusbebyggelse, blant annet Skagen hotell og Sølvberget.

Kontorbygget Kristiansand stasjon består av en tydelig geometrisk figur med et krystallinsk utrykk som svever over bakken. Visuelt støtter huset seg kun på to steder og løfter seg med utkragninger mot sørvest og nordøst. Den tydeligste henvendelsen er mot sørvest der utkragningen danner en plass og samtidig definerer et innvendig glassdekket areal. Mot øst er utkragningen mer dempet i møtet mot byen og sentrumsstrukturen.

Byggets to gavlfasader avsluttes med en horisontal gesims for å skape en balanse og en visuell referanselinje i det ellers krystallinske utrykket. Den trapesformete tomten gjør at skrå-takflaten oppdeles i to av en gjennomgående diagonal linje. Den ene av disse takflatene er tegnet med tre innskutte slisser som muliggjør vertikale vinduspartier samt attraktive terrasser for de øvre etasjene mot sør-øst.