ELVELANGS - MESNA

mesnakvartalet

LILLEHAMMER, 2020
SMEDVIG EIENDOM

22 400 m²

Mesnakvartalet har som intensjon å transformere eksisterende bebyggelse og tilføye ny bebyggelse som til sammen vil gi Mesna-området i Lillehammer sentrum ny bruk og en mer opplevelsesrik helhet. Mesna vil bli et attraktivt byområde med boliger, forretninger, arbeidsplasser og kulturfunksjoner.

Prosjektet vil bidra til å skape en tydelighet i forholdet mellom gammelt og nytt; mellom ulike, men kompletterende arkitektoniske karakterer. Det er etterstrebet å skape en avstemt differensiering av bygningsmasse, materialitet og romdannelser.

Stedets historie og miljøkarakter skal bevares, samtidig som det gis nytt innhold og liv i det eksisterende verkstedsbygget og støperiet. Det overordnede grepet går ut på å skape en porøs bebyggelse med siktlinjer, utsyn og frihet til å bevege seg gjennom området.

Mesnakvartalet har som intensjon å transformere eksisterende bebyggelse og tilføye ny bebyggelse som til sammen vil gi Mesna-området i Lillehammer sentrum ny bruk og en mer opplevelsesrik helhet. Mesna vil bli et attraktivt byområde med boliger, forretninger, arbeidsplasser og kulturfunksjoner.

Prosjektet vil bidra til å skape en tydelighet i forholdet mellom gammelt og nytt; mellom ulike, men kompletterende arkitektoniske karakterer. Det er etterstrebet å skape en avstemt differensiering av bygningsmasse, materialitet og romdannelser.

Stedets historie og miljøkarakter skal bevares, samtidig som det gis nytt innhold og liv i det eksisterende verkstedsbygget og støperiet. Det overordnede grepet går ut på å skape en porøs bebyggelse med siktlinjer, utsyn og frihet til å bevege seg gjennom området.