INNSPURTEN

innspurten

OSLO, 2020
ENTRA EIENDOM AS
23 500 m²

Prosjektet søker å komplettere eksisterende bebyggelsesstruktur på Helsfyr som et semiurbant infill langs E6. Helsfyr ligger i dag like utenfor byområdet som defineres som ”Oslo indre by”, og med den planlagte utvikling på Helsfyr og Valle Hovin, vil området i nær fremtid naturlig tilhøre ytre del av den tette byen.

Som volum vil prosjektet ha et enkelt uttrykk, bestående av to vinklede hovedformer. Sydvestre fløy er et volum i 9 etasjer, og griper inn i den nordøstre fløyen på 14 etasjer. De to volumene er forsiktig vinklet mot hverandre, med det søndre hjørnet som omdreiningspunkt. Dette grepet bidrar til å lese bygningen som to omgripende volumer, som både viderefører retningen fra Skattedirektoratets bygning i syd og samtidig angir den langsgående retningen som Helsfyr Panorama og bebyggelsen i nord er innordnet etter.

Bygningen gir et nøkternt, men også stramt og tydelig urbant uttrykk mot Strømsveien, samtidig som det har en klar henvendelse og åpning mot parken i nordvest. Gjennom sin orientering og plassering, vil bygningen utgjøre en naturlig rygg og bakgrunn for parken som byrom, sammen med Helsfyr Hotell og nabobebyggelsen som omgir parken.

Prosjektet søker å komplettere eksisterende bebyggelsesstruktur på Helsfyr som et semiurbant infill langs E6. Helsfyr ligger i dag like utenfor byområdet som defineres som ”Oslo indre by”, og med den planlagte utvikling på Helsfyr og Valle Hovin, vil området i nær fremtid naturlig tilhøre ytre del av den tette byen.

Som volum vil prosjektet ha et enkelt uttrykk, bestående av to vinklede hovedformer. Sydvestre fløy er et volum i 9 etasjer, og griper inn i den nordøstre fløyen på 14 etasjer. De to volumene er forsiktig vinklet mot hverandre, med det søndre hjørnet som omdreiningspunkt. Dette grepet bidrar til å lese bygningen som to omgripende volumer, som både viderefører retningen fra Skattedirektoratets bygning i syd og samtidig angir den langsgående retningen som Helsfyr Panorama og bebyggelsen i nord er innordnet etter.

Bygningen gir et nøkternt, men også stramt og tydelig urbant uttrykk mot Strømsveien, samtidig som det har en klar henvendelse og åpning mot parken i nordvest. Gjennom sin orientering og plassering, vil bygningen utgjøre en naturlig rygg og bakgrunn for parken som byrom, sammen med Helsfyr Hotell og nabobebyggelsen som omgir parken.