NSB

NSB HOVEDKONTOR / SCHWEIGAARDS GATE 23

OSLO, 2013
ROM EIENDOM 
12 000 m²

Schweigaardsgate 21 + 23 består av to nærmest kubiske kontorbygg som kan fungere uavhengig av hverandre og som et samlet kompleks. Prosjektet stramme ytre form er et resultat av høye krav til utnyttelse og tomtens strenge fysiske begrensninger. Målet har vært å kombinere to presise urbane bygningsvolum sammen med et innvendig rikt og variert romforløp. På tross av tydelig likheter i form og størrelse, har de to byggene hver sin karakter, i form av lys granitt til S21 og mørk granitt til S23. Resultatet er to bygg i nært slektskap som samlet utgjør en helhetlig arkitektonisk komposisjon.

Hvert bygg består av en indre lysgård som deler byggene diagonalt og vertikalt. I de lavere etasjene er lysgården vendt mot adkomstsiden og Schweigaards gate, mens trinnvis lenger opp, åpnes den i motsatt retning mot utsikten i sør. Lysgårdene bryter opp det kubiske eksteriøret og innvendig skapes det sammensatte og nedskalerte romlige sekvenser. Lysgårdene gir dagslys og utsyn til kontoretasjene, i tillegg til å lage et forløp av møtesteder gjennom bygget. Himlingsflater, gulv og vegger i atriumsrommene er kledt med eiketre som bidrar til intime og sanselig rom og gir assosiasjoner til et typisk norsk småkupert skoglandskap.

Schweigaardsgate 21 + 23 ble tildelt Statens Byggeskikkpris 2014 og var ett av de første byggene i Norge til å bli tildelt miljøsertifiseringen Breeam Excellent.

Schweigaardsgate 21 + 23 består av to nærmest kubiske kontorbygg som kan fungere uavhengig av hverandre og som et samlet kompleks. Prosjektet stramme ytre form er et resultat av høye krav til utnyttelse og tomtens strenge fysiske begrensninger. Målet har vært å kombinere to presise urbane bygningsvolum sammen med et innvendig rikt og variert romforløp. På tross av tydelig likheter i form og størrelse, har de to byggene hver sin karakter, i form av lys granitt til S21 og mørk granitt til S23. Resultatet er to bygg i nært slektskap som samlet utgjør en helhetlig arkitektonisk komposisjon.

Hvert bygg består av en indre lysgård som deler byggene diagonalt og vertikalt. I de lavere etasjene er lysgården vendt mot adkomstsiden og Schweigaards gate, mens trinnvis lenger opp, åpnes den i motsatt retning mot utsikten i sør. Lysgårdene bryter opp det kubiske eksteriøret og innvendig skapes det sammensatte og nedskalerte romlige sekvenser. Lysgårdene gir dagslys og utsyn til kontoretasjene, i tillegg til å lage et forløp av møtesteder gjennom bygget. Himlingsflater, gulv og vegger i atriumsrommene er kledt med eiketre som bidrar til intime og sanselig rom og gir assosiasjoner til et typisk norsk småkupert skoglandskap.

Schweigaardsgate 21 + 23 ble tildelt Statens Byggeskikkpris 2014 og var ett av de første byggene i Norge til å bli tildelt miljøsertifiseringen Breeam Excellent.