PRESSEMELDING

PRESSEMELDING

LUND+SLAATTO ARKITEKTER GÅR SAMMEN MED DANSKE FRIIS & MOLTKE ARCHITECTS I EN NORDISK ARKITEKTURALLIANSE.

Alliansen skal være fundamentet for et tett samarbeid de to velrenommerte kontorene imellom, og samtidig skape sterke bånd for utveksling av kunnskap og kompetanse.

De to arkitektkontorene har til sammen mer enn 100 medarbeidere med høy kompetanse, og har som målsetting å bli markante aktører på den nordiske arkitekturscene. Det er to arkitektkontorer med en nesten identisk historie og gjensidig forståelse og respekt for faget, noe som gir et solid fundament for samarbeidet.

”Med denne alliansen skaper vi et enda sterkere team for våre byggherrer og samarbeidspartnere, der vi kan være til stede lokalt og samtidig tilby en sterk bredde av kompetanse til hver enkelt oppgave.” Pål Biørnstad, partner og daglig leder, Lund+Slaatto Arkitekter.

”Friis & Moltke Architects har lenge ønsket å øke aktiviteten utenfor Danmarks grenser – særlig i Norge, men vi har ønsket det riktige utgangspunktet for å understøtte denne visjonen. Med dette samarbeidet er vi stolte av at denne målsettingen nå lykkes.” Jens Ole Bahr, partner og adm. direktør, Friis & Moltke Architects.

Arkitektkontorenes sammenfallende historie med dype røtter i henholdsvis den norske og danske arkitekturtradisjon er grunnlaget for et lidenskaplig arbeid med å videreutvikle og prege fremtidens nordiske arkitekturuttrykk.

Det er ikke et tilfeldig valg av samarbeidspartner, men en sterk felles visjon som vil være utgangspunktet for fremtidige prosjekter. Allerede nå er flere konkrete samarbeidsprosjekter under utvikling og vi ser fram til i felleskap å løfte arkitekturoppgaver i hele Norden.

Friis & Moltke jobber med et bredt spekter av arkitektoppgaver – kontor, næring, bolig, kultur og idrett, og er en sterk aktør i Danmark innen helse, omsorg og utdanning.

”Både Lund+Slaatto Arkitekter og Friis & Moltke Architects har et gjensidig ønske om å fremme en opplevelsesrik og sanselig nordisk arkitektur med utgangspunkt i det stedlige og med en human personlig tilnærming både i arbeidsprosessene og vår arkitektur.” Espen Pedersen, partner, Lund+Slaatto Arkitekter.

Friis & Moltke ble grunnlagt i 1954 av Knud Friis og Elmar Moltke. I dag har Friis & Moltke kontorer i Aarhus, Aalborg og København. Kontorene ledes og eies av 7 partnere: Palle Hurwitz, Niels Erik Thomsen, Martin Wienberg, Mikkel Wienberg, Mikkel Bahr, Mogens Husted Kristensen og Jens Ole Bahr.

 

LUND + SLAATTO ARKITEKTER AS
Åse Helene Mørk, Assisterende daglig leder
ahm@lsa.no I +47 992 89 302