UNION BRYGGE

PORTALEN

DRAMMEN, 2017
UNION EIENDOMSUTVIKLING
7500 m²

Kontorbygget Portalen er utformet med tanke på å skape et nytt urbant plassrom på Union i Drammen. Sammen med de tilstøtende byggene, i særlig grad det rehabiliterte Brodahlsbygget, er målet å skape et levende byrom preget av aktivitet og interessant arkitektur.

Prosjektet er utformet som en portal, med en brolignende konstruksjon som spenner seg mellom ny og gammel bebyggelse. Den luftige bygningen innrammer den nye plassen, samtidig som den gir utsyn og siktlinjer mot de karakteristiske åssidene rundt Drammen by.

Bygget er strukturert og utformet med utgangspunkt i optimale og utprøvde dimensjoner for moderne kontorbygg, hvilket gir størst mulig grad av fleksibilitet og arealeffektivitet.

Bygningsvolumene danner på hver side av forplassen en avklaret visuell ramme for stadionanlegget, sett fra hovedadkomsten. Det vertikale tårnbygget mot øst balanserer stadionvolumets skrå silhuett.

De fire bygningsvolumene danner til sammen en større kvartalsfigurasjon; en fasettert rotasjon av volumer som i høyde stiger opp fra 10 til 13 etasjer gjennom de tre ”første” byggene, med tårnbygget på 18 etasjer lengst syd som sluttstenen i komposisjonen. Samtidig som de fire bygningene er tydelig relatert til hverandre gjennom bygningsliv, posisjoner og høyder, er de hver gitt sin egen planfigurasjon og orientering, hvilket vil gi dem den nødvendige graden av individualitet og identitet

Kontorbygget Portalen er utformet med tanke på å skape et nytt urbant plassrom på Union i Drammen. Sammen med de tilstøtende byggene, i særlig grad det rehabiliterte Brodahlsbygget, er målet å skape et levende byrom preget av aktivitet og interessant arkitektur.

Prosjektet er utformet som en portal, med en brolignende konstruksjon som spenner seg mellom ny og gammel bebyggelse. Den luftige bygningen innrammer den nye plassen, samtidig som den gir utsyn og siktlinjer mot de karakteristiske åssidene rundt Drammen by.

Bygget er strukturert og utformet med utgangspunkt i optimale og utprøvde dimensjoner for moderne kontorbygg, hvilket gir størst mulig grad av fleksibilitet og arealeffektivitet.