VERNEBYGG FOR HAMAR DOMKIRKERUIN

VERNEBYGG FOR HAMAR DOMKIRKERUIN

HAMAR, 1998
RIKSANTIKVAREN/STATSBYGG 
2 640 m²

Vernebyggets ytre form reflekterer på ulike vis både stedets topografi og kirkeruinens oppdelinger og geometri.

Byggets sentrale, langsgående glass- hvelv er i tilnærmet samme posisjon som den historiske kirkens innvendige hvelv, og tydeliggjør på denne måten ruinens opprinnelige struktur.

De skrå, vridde sideveggene fanger både opp ruinens assymetriske plan og det tilstøtende terrengets ulike stignings-forhold. Veggenes dobbeltkrumme flater gir det ellers teknologiske bygget en mykhet som svarer til det store Mjøs-landskapet.

Prosjektet er publisert i en rekke tids-skrifter, bl.a. Byggekunst nr.8 /1998.

Vernebyggets ytre form reflekterer på ulike vis både stedets topografi og kirkeruinens oppdelinger og geometri.

Byggets sentrale, langsgående glass- hvelv er i tilnærmet samme posisjon som den historiske kirkens innvendige hvelv, og tydeliggjør på denne måten ruinens opprinnelige struktur.

De skrå, vridde sideveggene fanger både opp ruinens assymetriske plan og det tilstøtende terrengets ulike stignings-forhold. Veggenes dobbeltkrumme flater gir det ellers teknologiske bygget en mykhet som svarer til det store Mjøs-landskapet.

Prosjektet er publisert i en rekke tids-skrifter, bl.a. Byggekunst nr.8 /1998.