ALFRED ANDERSENS MEK. VERKSTED

alfred andersens mek. verksted

LARVIK, 1978
ALFRED ANDERSENS MEK. VERKSTED
3 000 m²

Bygget inngår som en del av et større verkstedområde med til dels eldre, tradisjonell bebyggelse i tegl.

Bygget, som i hovedsak består av en stor hall med syre- og sinkbad nedfelt i gulvet, er utført i korrosjonsbeskyttet stål, utmurt med teglvegger.

Den tradisjonelle saltaksformen var her ventilasjonsteknisk gunstig for å lede varme og giftig damp raskt vekk fra arbeidsområdet.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Bygget inngår som en del av et større verkstedområde med til dels eldre, tradisjonell bebyggelse i tegl.

Bygget, som i hovedsak består av en stor hall med syre- og sinkbad nedfelt i gulvet, er utført i korrosjonsbeskyttet stål, utmurt med teglvegger.

Den tradisjonelle saltaksformen var her ventilasjonsteknisk gunstig for å lede varme og giftig damp raskt vekk fra arbeidsområdet.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.