arkitektur

ARKITEKTUR

Ambisjonen til Lund+Slaatto Arkitekter er å skape karakteristisk, formsterk og bærekraftig arkitektur.

For alle kontorets prosjekter tilstrebes det å finne frem til et tydelig og unikt svar på oppdragets stedlige, funksjonelle og miljømessige forutsetninger; en utforming som gjennom sine skulpturale og romlige kvaliteter innebærer en interessant og meningsfull, daglig brukeropplevelse.

Arkitektur er først og fremst bygget virkelighet, og Lund+Slaatto er derfor spesielt opptatt av at prosjektets arkitektoniske intensjoner gjennomføres helt frem til det ferdige byggverket. Konkrete detaljløsninger og materialvalg er helt sentrale temaer for kontorets ambisjoner om å skape helhetlige og kvalitetsfulle prosjekter.

Les mer Lund+Slaattos arkitekturhistorie