ANNETTE THOMMESSENS PLASS

ANNETTE THOMMESSENS PLASS

OSLO, 2010
STOROSLO PROSJEKT 
1 500 m²

Annette Thommessens Plass ligger i Schweigaards gate, og rammes inn av Oslo Z, Skatt Øst og Tollbygget.

Sammen med trappen og rampen som folder seg opp langs Oslo Z danner denne plassen en av inngangene til Bjørvika, og i fremtiden til togperrongene på Oslo S. Dermed vil dette bli et aktivt og dynamisk byrom.

Ideen er å bruke plassens granittgulv til å binde de ulike byggene og plasselementene sammen, og å danne en familie av urbane rom som oppleves innbydende og samtidig effektive. Prosjektet ble ferdigstilt i samarbeid med Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter.

Foto: Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter.

Annette Thommessens Plass ligger i Schweigaards gate, og rammes inn av Oslo Z, Skatt Øst og Tollbygget.

Sammen med trappen og rampen som folder seg opp langs Oslo Z danner denne plassen en av inngangene til Bjørvika, og i fremtiden til togperrongene på Oslo S. Dermed vil dette bli et aktivt og dynamisk byrom.

Ideen er å bruke plassens granittgulv til å binde de ulike byggene og plasselementene sammen, og å danne en familie av urbane rom som oppleves innbydende og samtidig effektive. Prosjektet ble ferdigstilt i samarbeid med Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter.

Foto: Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter.