apotek 1

APOTEK 1 HOVEDKONTOR

LØRENSKOG, 2018
APOTEK 1 GRUPPEN

1500 m²

Oppgaven besto av å utvide hovedkontoret til Apotek 1 ved å omdanne et tidligere lagerlokale. Arealet bestod av ett stort, åpent areal med 6 meters takhøyde, hvor det skulle tilrettelegges for 80 nye arbeidsplasser. Målet har vært å skape åpne lokaler for enkel kommunikasjon med naturlige avgrensede soner og rom.

Løsningen innebærer en frittstående kube som inneholder lukkede møterom, kopirom, lager og åpne sittenisjer. Ved hjelp av to trapper når man kubens mezzanin, innrettet med fleksible arbeidsplasser. Kuben er plassert midt i lokalet som et omdreiningspunkt og organiserer det åpne rommet i soner. På den ene siden med godt dagslys er arbeidsplassene plassert, og på motsatt side er det en mer uformell og et avslappet miljø med kjøkken og pauserom.

Kubens materialer består av en spesialdesignet konstruksjon av stålbjelker og veggplater i finèr behandlet med sort matt lakk. En gulvløper i friske farger omkranser kuben og leder gangtrafikk.

Med enkle grep har det tidligere lageret gjennomgått en vesentlig transformasjon. Prikken over i-en ble utført av Frisso i byHands som malte et stort veggmaleri for hånd, spesialdesignet for Apotek 1 Gruppen.

Oppgaven besto av å utvide hovedkontoret til Apotek 1 ved å omdanne et tidligere lagerlokale. Arealet bestod av ett stort, åpent areal med 6 meters takhøyde, hvor det skulle tilrettelegges for 80 nye arbeidsplasser. Målet har vært å skape åpne lokaler for enkel kommunikasjon med naturlige avgrensede soner og rom.

Løsningen innebærer en frittstående kube som inneholder lukkede møterom, kopirom, lager og åpne sittenisjer. Ved hjelp av to trapper når man kubens mezzanin, innrettet med fleksible arbeidsplasser. Kuben er plassert midt i lokalet som et omdreiningspunkt og organiserer det åpne rommet i soner. På den ene siden med godt dagslys er arbeidsplassene plassert, og på motsatt side er det en mer uformell og et avslappet miljø med kjøkken og pauserom.

Kubens materialer består av en spesialdesignet konstruksjon av stålbjelker og veggplater i finèr behandlet med sort matt lakk. En gulvløper i friske farger omkranser kuben og leder gangtrafikk.

Med enkle grep har det tidligere lageret gjennomgått en vesentlig transformasjon. Prikken over i-en ble utført av Frisso i byHands som malte et stort veggmaleri for hånd, spesialdesignet for Apotek 1 Gruppen.