ASKER RÅDHUS

ASKER RÅDHUS

ASKER SENTRUM, 1964
ASKER KOMMUNE
4 000 m²

Asker Rådhus ligger som et skulpturalt formet bygningsanlegg fritt oppe på åskammen ovenfor Asker Sentrum.

Bygningen er oppdelt i en syvetasjes høyblokk for kontorer, en lav representasjons-/ møteromsfløy, samt en sydgående fløy for de større kommunale etater.

Asker Rådhus er et homgent utformet, plass-støpt betongbygg, hvor så vel utvendige som innvendige flater fremtrer i mørk betong, dels meislet, dels prikkhamret.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Asker Rådhus ligger som et skulpturalt formet bygningsanlegg fritt oppe på åskammen ovenfor Asker Sentrum.

Bygningen er oppdelt i en syvetasjes høyblokk for kontorer, en lav representasjons-/ møteromsfløy, samt en sydgående fløy for de større kommunale etater.

Asker Rådhus er et homgent utformet, plass-støpt betongbygg, hvor så vel utvendige som innvendige flater fremtrer i mørk betong, dels meislet, dels prikkhamret.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.