BERGEN JERNBANEST. - NY VEST FLØY

BERGEN JERNBANEST. - NY VESTFLØY

BERGEN, 1999
NSB BA EIENDOM 
2 750 m²

Den nye fløyen utgjør en forlengelse av vestfløyen til den opprinnelige U-formete stasjonsbygningen.

Den nye fløyen er tilpasset den tidligere stasjonsbygningen i volum og høyde.

Det er benyttet materialer som representerer noe nytt; i form av den store glassfasaden, og en sammenheng med det gamle byggets mer rustikke karakter; i form av skifertakets skjellstruktur.

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst nr.1 /2001.

Den nye fløyen utgjør en forlengelse av vestfløyen til den opprinnelige U-formete stasjonsbygningen.

Den nye fløyen er tilpasset den tidligere stasjonsbygningen i volum og høyde.

Det er benyttet materialer som representerer noe nytt; i form av den store glassfasaden, og en sammenheng med det gamle byggets mer rustikke karakter; i form av skifertakets skjellstruktur.

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst nr.1 /2001.