BOLIGER I BARCODE

BOLIGER I BARCODE

OSLO, 2006
OSLO S UTVIKLING
43 000 m²

Vårt forslag bygger videre på grunnprinsippene nedlagt i BARCODE konseptet, hvor spaltene mellom de lange bygningskroppene danner utsyn fra byen mot fjorden. Derfor er prosjektet delt i fire Teiger, hver med sin individuelle karakter, som sammen danner en kompleks urban situasjon.

På det mellomliggende taket har vi foreslått et parkrom, som vil gi boligene et enestående grøntareal, høyt hevet over byen, med fantastisk utsikt gjennom gløtt og mellomrom i bygningene.

Vårt forslag bygger videre på grunnprinsippene nedlagt i BARCODE konseptet, hvor spaltene mellom de lange bygningskroppene danner utsyn fra byen mot fjorden. Derfor er prosjektet delt i fire Teiger, hver med sin individuelle karakter, som sammen danner en kompleks urban situasjon.

På det mellomliggende taket har vi foreslått et parkrom, som vil gi boligene et enestående grøntareal, høyt hevet over byen, med fantastisk utsikt gjennom gløtt og mellomrom i bygningene.