BY THE WAY - VEIRESTAURANT

BY THE WAY - VEIRESTAURANT

GRENLAND, 2001
BY THE WAY
1 800 m²

Bygget inngår som en del av et større veiserviceanlegg ved nye E18 i Vestfold.

Veirestauranten er lagt på tvers av motorveien, hvilket gir adkomst fra begge kjøreretninger. Bygget fremstår som en lett, elegant og moderne konstruksjon, som klart skiller seg fra det man tidligere har forbundet med norske veikroer.

Bygget består av en avrundet, dobbeltkrum betongkonstruksjon som spenner på tvers av veien, med ett sentrisk fundament mellom kjørebanene. Over dette er bygget i hovedsak utført i glass og metall..

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst nr.5 /2002.

Bygget inngår som en del av et større veiserviceanlegg ved nye E18 i Vestfold.

Veirestauranten er lagt på tvers av motorveien, hvilket gir adkomst fra begge kjøreretninger. Bygget fremstår som en lett, elegant og moderne konstruksjon, som klart skiller seg fra det man tidligere har forbundet med norske veikroer.

Bygget består av en avrundet, dobbeltkrum betongkonstruksjon som spenner på tvers av veien, med ett sentrisk fundament mellom kjørebanene. Over dette er bygget i hovedsak utført i glass og metall..

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst nr.5 /2002.