CHATEAU NEUF

CHATEAU NEUF

OSLO, 1970
DET NORSKE STUDENTERSAMFUND 
9 200 m²

Chateau Neuf utgjør i plan et strengt kvadrat, med byggets primære forsamlingsrom, storsalen, som et en innskrevet, forskutt sirkel. Byggets geometri, basert på kvadratet, er konsekvent gjennomført på alle nivåer, ned til glassbyggestenenes og teglflisenes format.

Chateau Neuf utgjør et kraftfullt og sær-deles”ærlig” byggverk, der den plass-støpte primærkonstruksjon i betong defi-nerer både byggets eksteriøre volum, ”kuben”, og alle dets innvendige rom.

Alle tekniske føringer er synlige, og inngår i byggets arkitektoniske uttrykk.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Chateau Neuf utgjør i plan et strengt kvadrat, med byggets primære forsamlingsrom, storsalen, som et en innskrevet, forskutt sirkel. Byggets geometri, basert på kvadratet, er konsekvent gjennomført på alle nivåer, ned til glassbyggestenenes og teglflisenes format.

Chateau Neuf utgjør et kraftfullt og sær-deles”ærlig” byggverk, der den plass-støpte primærkonstruksjon i betong defi-nerer både byggets eksteriøre volum, ”kuben”, og alle dets innvendige rom.

Alle tekniske føringer er synlige, og inngår i byggets arkitektoniske uttrykk.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.