CHATEAU NEUF - OMBYGGING

CHATEAU NEUF - OMBYGGING

OSLO, 2000/03
ENTRA EIENDOM/LEXMARK 

Som del av prosessen med å reetablere Chateau Neuf som et studenthus, er byggets ulike interiører blitt trinnvis fornyet / rehabilitert / ombygget .

Intensjonen med oppgraderingen har vært å gi interiørene nye, aktuelle kvaliteter, som samtidig relaterer til det opp-rinnelige byggets sterke egenkarakter.

Alle nye element er gitt en presis utforming, direkte relatert til byggets strenge geometri. Men ved at disse elementene er mer bearbeidet/ finskåret mht utførelse, gis det gamle byggets karakter av nesten brutal ærlighet et mer humant og tidsaktuelt preg.

Prosjektet er publisert i Byggekunst nr.2 /2002.

Som del av prosessen med å reetablere Chateau Neuf som et studenthus, er byggets ulike interiører blitt trinnvis fornyet / rehabilitert / ombygget .

Intensjonen med oppgraderingen har vært å gi interiørene nye, aktuelle kvaliteter, som samtidig relaterer til det opp-rinnelige byggets sterke egenkarakter.

Alle nye element er gitt en presis utforming, direkte relatert til byggets strenge geometri. Men ved at disse elementene er mer bearbeidet/ finskåret mht utførelse, gis det gamle byggets karakter av nesten brutal ærlighet et mer humant og tidsaktuelt preg.

Prosjektet er publisert i Byggekunst nr.2 /2002.