CLARION HOTEL THE HUB

CLARION HOTEL THE HUB

OSLO, 2019
STRAWBERRY BROTHERS
54 230 m²

Clarion Hotel The Hub er sentralt plassert i Oslo med umiddelbar nærhet til Oslo S og utsikt over byen og fjorden. Hotellet utgjør et helt kvartal med en egenartet sammensetting av bygningsarv og moderne arkitektur.

Kombinasjonen av rekonstruksjon, renovering og nybygg har skapt et usedvanlig komplekst prosjekt. Mot Jernbanetorget ligger det opprinnelige Hotell Viking, tegnet av arkitekt Knut Knutsen til vinter-OL i 1952. I motsatt side av kvartalet ligger det funksjonalistiske ikonet Gasmann-gården, tegnet av arkitekt Ole Sverre i 1932.

Det nye hotellet er utviklet med utgangspunkt i den omkringliggende bygningsarven og den fremtredende beliggenheten. Det har vært avgjørende at nybygget i sin størrelse, plassering og materialitet spiller sammen med omgivelsene og i inndeling, rytme og fargegjengivelse underbygger den eksisterende bygningsmassen. På denne måten søker prosjektet å bevare byggenes egenart samtidig som volumet økes.

Nybygget føyer seg etter den eksisterende bebyggelsen i sin plassering og viderefører både størrelsesforhold, gesimslinjer og fasadestruktur. Bygningsvolumene står som en tydelig forlengelse av Knut Knutsens hotell mot Jernbanetorget og danner en rolig bakgrunn til Gasmann-gården. Samtidig som nybygget harmonerer med den øvrige bebyggelsen har det vært viktig å gi hotellet en tydelig identitet og karakter. Fasadene er oppbygget av skråstilte aluminiumsplater, forskutt med variasjon i dybde og farge. Aluminiumen er lakkert med en tokomponent-lakk som, avhengig av lys- og bakgrunnsrefleksjon, gir variasjon i farge og intensitet. De skråstilte flatene retter seg alle en vei, mot Oslo S og Bjørvika, og minner på denne måten om en skjellstruktur slik man finner i brynjer. Avhengig av tid, vær og lys, dannes det et spill av lys og refleksjon, som gir letthet og liv til fasadene.

Lund+Slaatto har jobbet med prosjektet siden de vant arkitektkonkurransen i 2009. Interiørarkitekter i prosjektet har vært Annemone Wille Våge og Björkén architects.

Clarion Hotel The Hub ligger sentralt i Oslo med umiddelbar nærhet til Oslo S med utsikt over byen og fjorden. Hotellet utgjør et helt kvartal med en egenartet sammensetting av bygningsarv og moderne arkitektur.

Kombinasjonen av rekonstruksjon, renovering og nybygg har skapt et usedvanlig komplekst prosjekt. Mot Jernbanetorget ligger det opprinnelige Hotell Viking, tegnet av arkitekt Knut Knutsen til vinter-OL i 1952. I motsatt side av kvartalet ligger det funksjonalistiske ikonet Gasmann-gården, tegnet av arkitekt Ole Sverre i 1932.

Det nye hotellet er utviklet med utgangspunkt i den omkringliggende bygningsarven og den fremtredende beliggenheten. Det har vært avgjørende at nybygget i sin størrelse, plassering og materialitet spiller sammen med omgivelsene og i inndeling, rytme og fargegjengivelse underbygger den eksisterende bygningsmassen. På denne måten søker prosjektet å bevare byggenes egenart samtidig som volumet økes.

Nybygget føyer seg etter den eksisterende bebyggelsen i sin plassering og viderefører både størrelsesforhold, gesimslinjer og fasadestruktur. Bygningsvolumene står som en tydelig forlengelse av Knut Knutsens hotell mot Jernbanetorget og danner en rolig bakgrunn til Gasmann-gården. Samtidig som nybygget harmonerer med den øvrige bebyggelsen har det vært viktig å gi hotellet en tydelig identitet og karakter. Fasadene er oppbygget av skråstilte aluminiumsplater, forskutt med variasjon i dybde og farge. Aluminiumen er lakkert med en tokomponent-lakk som, avhengig av lys- og bakgrunnsrefleksjon, gir variasjon i farge og intensitet. De skråstilte flatene retter seg alle en vei, mot Oslo S og Bjørvika, og minner på denne måten om en skjellstruktur slik man finner i brynjer. Avhengig av tid, vær og lys, dannes det et spill av lys og refleksjon, som gir letthet og liv til fasadene.

Lund+Slaatto har jobbet med prosjektet siden de vant arkitektkonkurransen i 2009. Interiørarkitekter i prosjektet har vært Annemone Wille Våge og Björkén architects.