ØDEGÅRDEN FELT B1-4 LØRENSKOG

ødegården felt 1-4

LØRENSKOG, 2015
SELVAAG BOLIG
12 000 m²

Prosjektet består av boliger og forretningsarealer. Tiltaket består av et L-formet, sammenhengende bygningsvolum og to frittliggende lameller. Bygningsvolumene danner en ”rygg” mot tilliggende gater, og skaper et skjermet uterom på et nivå ca. en etasjehøyde over Haneborgveien.

Tiltaket består av ca. 110 leiligheter og 1000 m2 areal til forretning. Det anlegges parkering under hele det regulerte området. Volumene mot gaten har 4 boligetasjer, samt en sokkeletasje med forretning som vender ut mot Hanebordveien. Bygningen mot nord har 5 boligetasjer, mens de resterende har 4.

Prosjektet består av boliger og forretningsarealer. Tiltaket består av et L-formet, sammenhengende bygningsvolum og to frittliggende lameller. Bygningsvolumene danner en ”rygg” mot tilliggende gater, og skaper et skjermet uterom på et nivå ca. en etasjehøyde over Haneborgveien.

Tiltaket består av ca. 110 leiligheter og 1000 m2 areal til forretning. Det anlegges parkering under hele det regulerte området. Volumene mot gaten har 4 boligetasjer, samt en sokkeletasje med forretning som vender ut mot Hanebordveien. Bygningen mot nord har 5 boligetasjer, mens de resterende har 4.