DEN TYSKE SKOLE

DEN TYSKE SKOLE / DEUTSCHE SCHULE OSLO

OSLO, 2019
MERKANTILBYGG AS

1 450 m²

Den tyske skole holder til i bygningen som opprinnelig ble bygget som Hegdehaugen skole (1916-1919). Prosjektet omfatter tilbygg av gymsal og garderobeanlegg på underetasjeplan, samt ombygging og tibygg for barnehagebruk på samme plan. Skolegården senkes delvis slik at garderobeanlegg/ barnehage får trinnfri adkomst fra det laveste nivået i skolegården.

Alle takflater er tatt i bruk til uteoppholdsareal for elevene. Det oppstår spennende nivåforskjeller og skolegården deles naturlig opp i ulike soner. Det opprettes tilgang til nabohagen som skal stå til disposisjon for elevene i skolens åpningstid.

Tilbygget fremstår med tilsvarende overflate og materialbruk som eksisterende bygg, men brytes opp med store glassflater som gir innblikk og utsyn til aktiviteter i gymsal, korridor og uteareal på to plan.

Loftet i eksisterende bygg bygges ut til lærerarbeidsplasser og det opprettes takoppløft mot gårdsrom.

Den tyske skole holder til i bygningen som opprinnelig ble bygget som Hegdehaugen skole (1916-1919). Prosjektet omfatter tilbygg av gymsal og garderobeanlegg på underetasjeplan, samt ombygging og tibygg for barnehagebruk på samme plan. Skolegården senkes delvis slik at garderobeanlegg/ barnehage får trinnfri adkomst fra det laveste nivået i skolegården.

Alle takflater er tatt i bruk til uteoppholdsareal for elevene. Det oppstår spennende nivåforskjeller og skolegården deles naturlig opp i ulike soner. Det opprettes tilgang til nabohagen som skal stå til disposisjon for elevene i skolens åpningstid.

Tilbygget fremstår med tilsvarende overflate og materialbruk som eksisterende bygg, men brytes opp med store glassflater som gir innblikk og utsyn til aktiviteter i gymsal, korridor og uteareal på to plan.

Loftet i eksisterende bygg bygges ut til lærerarbeidsplasser og det opprettes takoppløft mot gårdsrom.