DIVERSE ENE- OG FRITIDSBOLIGER

diverse ene- og fritidsboliger

DIVERSE STEDER I NORGE, 1960-80
DIVERSE BYGGHERRER

I de første tiårene av kontorets virksomhet ble det prosjektert en rekke eneboliger og hytter.

Prosjektene spenner fra ulike saltaks-varianter til mer moderne utformete bygningsvolum, delvis basert på et mer horisontalt preg av skiver og vindusbånd (for eks. Villa Rostad), og delvis basert på mer kubiske volum (for eks. boligen Kiønig).

Prosjektene er nærmere publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

I de første tiårene av kontorets virksomhet ble det prosjektert en rekke eneboliger og hytter.

Prosjektene spenner fra ulike saltaks-varianter til mer moderne utformete bygningsvolum, delvis basert på et mer horisontalt preg av skiver og vindusbånd (for eks. Villa Rostad), og delvis basert på mer kubiske volum (for eks. boligen Kiønig).

Prosjektene er nærmere publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.