DRAMMEN GANGBRO

DRAMMEN GANGBRO

DRAMMEN, 2005
DRAMMEN KOMMUNE

120 m

Konkurranseprosjekt; motto "Pont du point".

I den svake knekken av Drammenselven er det reist et slankt tårn som selve elvens ”dreiepunkt”, med den svakt kurvete brobanen hengende under fra en vifte av tynne stag.

Bakstagene er forankret ned i et halvsirkelformet amfi, som ligger i det naturlige innhuket i elvebredden, og som formidler høydeforskjellene og krysningene mellom de ulike tilstøtende gangveiløpene.

Prosjektet fikk suverent flest stemmer i den lokale ”folkeavstemningen” som avisen Drammens Tidene arrangerte.

Konkurranseprosjekt; motto "Pont du point".

I den svake knekken av Drammenselven er det reist et slankt tårn som selve elvens ”dreiepunkt”, med den svakt kurvete brobanen hengende under fra en vifte av tynne stag.

Bakstagene er forankret ned i et halvsirkelformet amfi, som ligger i det naturlige innhuket i elvebredden, og som formidler høydeforskjellene og krysningene mellom de ulike tilstøtende gangveiløpene.

Prosjektet fikk suverent flest stemmer i den lokale ”folkeavstemningen” som avisen Drammens Tidene arrangerte.