DRAMMEN STASJON

DRAMMEN STASJON

DRAMMEN, 2015
ROM EIENDOM
39 600 m²

Parallelloppdraget undersøker muligheten for utviklingen av tomtene øst for Drammen stasjon mot Drammenselva. Bygningsmassen består av et konferansehotell med 280 rom og to næringsbygg på hver sin side som overensstemmer med den tilstøtende kvartalsstrukturen på Strømsø.

Innenfor de tre deltomtene er byggene utformet som oppbrutte volum med en hovedretning på tvers av elveløpet. På denne måten dannes det en bygningsrekke med varierte høyder som gir muligheter for lys, luft og utsyn på tvers av det overordnede daldraget. De tverrstilte delvolumene er litt vridd i forhold til den ortogonale gatestrukturen, som skaper en friere konstellasjon som åpner seg mot elva og skaper plassdannelser langs Dr. Hansteins gate.

Til tross for den nye bebyggelsens større høyder er byggenes plassering og orientering meget gunstig med hensyn til skyggedannelse, hovedsakelig på grunn av prosjektets beliggenhet på nordsiden av gaten med sporområdet rett bak.

Parallelloppdraget undersøker muligheten for utviklingen av tomtene øst for Drammen stasjon mot Drammenselva. Bygningsmassen består av et konferansehotell med 280 rom og to næringsbygg på hver sin side som overensstemmer med den tilstøtende kvartalsstrukturen på Strømsø.

Innenfor de tre deltomtene er byggene utformet som oppbrutte volum med en hovedretning på tvers av elveløpet. På denne måten dannes det en bygningsrekke med varierte høyder som gir muligheter for lys, luft og utsyn på tvers av det overordnede daldraget. De tverrstilte delvolumene er litt vridd i forhold til den ortogonale gatestrukturen, som skaper en friere konstellasjon som åpner seg mot elva og skaper plassdannelser langs Dr. Hansteins gate.

Til tross for den nye bebyggelsens større høyder er byggenes plassering og orientering meget gunstig med hensyn til skyggedannelse, hovedsakelig på grunn av prosjektets beliggenhet på nordsiden av gaten med sporområdet rett bak.