EIDSVÅG KIRKE

EIDSVÅG KIRKE

BERGEN, 1985
1 700 m²

Kirkerommet består av et horisontalt tak – en baladakin over menigheten – understøttet av tolv søyler. På alle fire sider er rommet omgitt av en høy mur med vertikale vindusslisser i hjørnene, og med overlys i spalten mellom vegg og takkonstruksjon.

Kirkerommets åpenhet reflekterer den opprinnelige intensjonen om å skape en friere ramme omkring de kirkelige handlinger.

Utad fremtrer anlegget som en samlet enhet i den parkmessige, skrånende tomten.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Kirkerommet består av et horisontalt tak – en baladakin over menigheten – understøttet av tolv søyler. På alle fire sider er rommet omgitt av en høy mur med vertikale vindusslisser i hjørnene, og med overlys i spalten mellom vegg og takkonstruksjon.

Kirkerommets åpenhet reflekterer den opprinnelige intensjonen om å skape en friere ramme omkring de kirkelige handlinger.

Utad fremtrer anlegget som en samlet enhet i den parkmessige, skrånende tomten.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.