ENSJØ FELT A

ENSJØ FELT A

OSLO
FERD EIENDOM/SKANSKA
20 450 m²

Vinnerutkast til boligbebyggelse med ca 231 leiligheter i første utbyggingsfelt på Tidemannseiendommen på Ensjø med intensjon om arkitektonisk kvalitet ut over dagens normale standard for boligbebyggelse.

Prosjektet vektlegger tosidigheten i situasjonen med ulike fasade-karakterer og utforming av bygningens ytterside mot gater (offentlig rom) og bygningens innside mot gårdsrom (privat uteoppholdsareal).

Vinnerutkast til boligbebyggelse med ca 231 leiligheter i første utbyggingsfelt på Tidemannseiendommen på Ensjø med intensjon om arkitektonisk kvalitet ut over dagens normale standard for boligbebyggelse.

Prosjektet vektlegger tosidigheten i situasjonen med ulike fasade-karakterer og utforming av bygningens ytterside mot gater (offentlig rom) og bygningens innside mot gårdsrom (privat uteoppholdsareal).