ENSJØ FELT C

ENSJØ FELT C

OSLO
SKANSKA
25 700 m²

Prosjektets hoved-idé tar utgangspunkt i en utside/innside tematikk. En utside som skjermer for trafikk og støy samtidig som det rammer inn det urbane livet, og en innside hvor utsikten, lyset og kontakten med det grønne spiller hovedrollen.

Prosjektets urbane intensjon er å skape et helhetlig kvartal. Det betyr at bygningene skal stå frem tydelig som volumer, og ikke kun som ordinære boligblokker med sin sedvanlige oppdeling og struktur.

Vinduer, balkonger, solavskjerming og karnapper fordeles på en bevisst måte for å skape et spennende spill og mindre konvensjonelle bygningsformer, uten at dette går på bekostning av leilighetenes rasjonalitet. Mønsterdannelsen av metallplater i de åpne fasadene gjentas i mellomrommene mellom vinduene i den mer tette fasaden mot nord.

Prosjektets hoved-idé tar utgangspunkt i en utside/innside tematikk. En utside som skjermer for trafikk og støy samtidig som det rammer inn det urbane livet, og en innside hvor utsikten, lyset og kontakten med det grønne spiller hovedrollen.

Prosjektets urbane intensjon er å skape et helhetlig kvartal. Det betyr at bygningene skal stå frem tydelig som volumer, og ikke kun som ordinære boligblokker med sin sedvanlige oppdeling og struktur.

Vinduer, balkonger, solavskjerming og karnapper fordeles på en bevisst måte for å skape et spennende spill og mindre konvensjonelle bygningsformer, uten at dette går på bekostning av leilighetenes rasjonalitet. Mønsterdannelsen av metallplater i de åpne fasadene gjentas i mellomrommene mellom vinduene i den mer tette fasaden mot nord.