ENSJØVEIEN 16-22

ENSJØVEIEN 16-22

OSLO, 2015
STOR-OSLO EIENDOM
22 500 m²

Vinnerutkastet til parallelloppdraget Ensjøveien 16-22 har en sentral beliggenhet på Ensjø like ved Tyngdepunktet. Tomten grenser inn mot Østre Parkdrag og danner begynnelsen på Ensjøbyen fra øst. Forholdet til parkdraget og fortsettelsen av den grønne strukturen sørover mot Jordal er helt sentralt for formingen av prosjektet.

Boligene er plassert og utformet for å få flest mulig vestvendte boliger, tilbaketrukket fra Ensjøveien, og med god kontakt til parkdraget. Bygningen danner et samlet solrikt gårdsrom der bygningsvolumene både favner rundt rommet og samtidig åpner seg ut mot viktige kvaliteter i omgivelsene. Gårdsrommet består av et storslagent sammenhengende rom som åpner seg mot parkdraget, mot syd og diagonalt ut mot tyngdepunktet. Det er diagonal visuell forbindelse helt fra tyngdepunktets sentralplass til Østre parkdrag.

Vinnerutkastet til parallelloppdraget Ensjøveien 16-22 har en sentral beliggenhet på Ensjø like ved Tyngdepunktet. Tomten grenser inn mot Østre Parkdrag og danner begynnelsen på Ensjøbyen fra øst. Forholdet til parkdraget og fortsettelsen av den grønne strukturen sørover mot Jordal er helt sentralt for formingen av prosjektet.

Boligene er plassert og utformet for å få flest mulig vestvendte boliger, tilbaketrukket fra Ensjøveien, og med god kontakt til parkdraget. Bygningen danner et samlet solrikt gårdsrom der bygningsvolumene både favner rundt rommet og samtidig åpner seg ut mot viktige kvaliteter i omgivelsene. Gårdsrommet består av et storslagent sammenhengende rom som åpner seg mot parkdraget, mot syd og diagonalt ut mot tyngdepunktet. Det er diagonal visuell forbindelse helt fra tyngdepunktets sentralplass til Østre parkdrag.