ESPERN

ESPERN ByDEL

HAMAR, 2021
ESPERN EIENDOM A/S / SMEDVIG EIENDOM A/S
80 000 m²

Prosjektet har en unik beliggenhet på Espern, omringet av Mjøsa og med gangavstand til Hamar sentrum. Prosjektet søker å maksimere mulighetene knyttet til disse spesielle forutsetningene, ved å forme en bydel som fremhever kvalitetene ved den omsluttende strandlinjen, og på samme tid danner en fortetning med gode og attraktive urbane rom innover mot byen.

Planen er i hovedsak organisert innenfor et system av organiske figurer som avgrenser bebyggelsen og skaper variasjon i rom og lysforhold. Det nærliggende naturreservatet videreføres som en grønn strandsone langs Esperns sørside og føres opp mellom bygningsenklavene inn i bystrukturen. På denne måten møter den indre sonens urbane gatestruktur den åpnere strandsonen og gir gløtt og utsikt til Mjøsa.

Espern bydel er på ca. 160 mål, der ca. halvdelen eies av Hamjern Eiendom og Espern Eiendom AS. Det er denne delen som nå skal utvikles og som skal utbygges med bolig- og næringsbygg på om lag 250.000 kvadratmeter – en investering i størrelsesorden 5 milliarder kroner. Det nye Espern vil bli en selvstendig bydel med boliger, kontorer, offentlige funksjoner og en helt ny strandpromenade. Prosjektet er et forprosjekt til reguleringen av området.

Prosjektet har en unik beliggenhet på Espern, omringet av Mjøsa og med gangavstand til Hamar sentrum. Prosjektet søker å maksimere mulighetene knyttet til disse spesielle forutsetningene, ved å forme en bydel som fremhever kvalitetene ved den omsluttende strandlinjen, og på samme tid danner en fortetning med gode og attraktive urbane rom innover mot byen.

Planen er i hovedsak organisert innenfor et system av organiske figurer som avgrenser bebyggelsen og skaper variasjon i rom og lysforhold. Det nærliggende naturreservatet videreføres som en grønn strandsone langs Esperns sørside og føres opp mellom bygningsenklavene inn i bystrukturen. På denne måten møter den indre sonens urbane gatestruktur den åpnere strandsonen og gir gløtt og utsikt til Mjøsa.

Espern bydel er på ca. 160 mål, der ca. halvdelen eies av Hamjern Eiendom og Espern Eiendom AS. Det er denne delen som nå skal utvikles og som skal utbygges med bolig- og næringsbygg på om lag 250.000 kvadratmeter – en investering i størrelsesorden 5 milliarder kroner. Det nye Espern vil bli en selvstendig bydel med boliger, kontorer, offentlige funksjoner og en helt ny strandpromenade. Prosjektet er et forprosjekt til reguleringen av området.