ESPERN

ESPERN ByDEL

HAMAR, 2020
ESPERN EIENDOM A/S / SMEDVIG EIENDOM A/S
105 000 m²

Prosjektet har en unik beliggenhet på Espern, omringet av Mjøsa og med gangavstand til Hamar sentrum. Prosjektet søker å maksimere mulighetene knyttet til disse spesielle forutsetningene, ved å forme en bydel som fremhever kvalitetene ved den omsluttende strandlinjen, og på samme tid danner en fortetning med gode og attraktive urbane rom innover mot byen.

Planen er i hovedsak organisert innenfor et system av kvartaler som avgrenser bebyggelsen og skaper variasjon i rom og lysforhold. Det nærliggende naturreservatet videreføres som en grønn strandsone langs Esperns sørside og føres opp mellom kvartalene inn i bystrukturen. På denne måten møter den indre sonens urbane gatestruktur den åpnere strandsonen og gir gløtt og utsikt til Mjøsa. Det nye Espern vil bli en selvstendig bydel med boliger, kontorer, service funksjoner, strandpromenade og et helt nytt bryggetorg. Espern Aktivitetssenter som eksisterer i dag vil forbli hjertet i planen som et naturlig samlingssted for sport og aktivitet, og vil bidra med kontinuerlig liv til området.

Espern bydel er på ca. 160 mål, der halvdelen prosjekteres av Lund+Slaatto Arkitekter med en utbygging på ca. 105 000 m² BTA.

Prosjektet har en unik beliggenhet på Espern, omringet av Mjøsa og med gangavstand til Hamar sentrum. Prosjektet søker å maksimere mulighetene knyttet til disse spesielle forutsetningene, ved å forme en bydel som fremhever kvalitetene ved den omsluttende strandlinjen, og på samme tid danner en fortetning med gode og attraktive urbane rom innover mot byen.

Planen er i hovedsak organisert innenfor et system av kvartaler som avgrenser bebyggelsen og skaper variasjon i rom og lysforhold. Det nærliggende naturreservatet videreføres som en grønn strandsone langs Esperns sørside og føres opp mellom kvartalene inn i bystrukturen. På denne måten møter den indre sonens urbane gatestruktur den åpnere strandsonen og gir gløtt og utsikt til Mjøsa. Det nye Espern vil bli en selvstendig bydel med boliger, kontorer, service funksjoner, strandpromenade og et helt nytt bryggetorg. Espern Aktivitetssenter som eksisterer i dag vil forbli hjertet i planen som et naturlig samlingssted for sport og aktivitet, og vil bidra med kontinuerlig liv til området.

Espern bydel er på ca. 160 mål, der halvdelen prosjekteres av Lund+Slaatto Arkitekter med en utbygging på ca. 105 000 m² BTA.