Espern bro

ESPERN BRO

HAMAR, 2021
ESPERN EIENDOM, BANE NOR EIENDOM, HAMAR KOMMUNE

90 m

Espern bro er formgitt for å fremstå lett og inviterende, der den blir en sentral forbindelsesåre mellom nye Espern bydel og Hamar sentrum. Broen blir en forlengelse av Brugata og går over jernbaneområdet ned til Strandvegen. Broen får tofelts vei, fotgjengerfelt og sykkelvei. Den totale lengden blir på ca. 90 meter med en bredde på 14 meter.

Espern bro er formgitt for å fremstå lett og inviterende, der den blir en sentral forbindelsesåre mellom nye Espern bydel og Hamar sentrum. Broen blir en forlengelse av Brugata og går over jernbaneområdet ned til Strandvegen. Broen får tofelts vei, fotgjengerfelt og sykkelvei. Den totale lengden blir på ca. 90 meter med en bredde på 14 meter.