Fernanda Nissensgate

FERNANDA NISSENSGATE 10

OSLO, 2014
SELVAAG BOLIG AS
7 800 m²

Utsynet mot det frodige parkdraget langs Akerselva utgjør tomtens helt spesielle kvalitet. Prosjektet er derfor utformet som en dynamisk”vegg” av individuelle leiligheter, alle henvendt ut mot de grønne omgivelsene og ettermiddagssolen i vest. Ved at alle leilighetene på denne måten er ”vridd” mot grøntdraget, dannes det en karakteristisk, oppbrutt bygningsgeometri, der hver enkelt boenhet tydelig fremstår med sin egen form. Hele prosjektet fremstår som et levende spill av boenheter.

På svalgangssiden innebærer byggets trinnete geometri at det dannes små individuelle plasser som gir intimitet til leilighetenes inngangsparti. I tråd med byggets dynamiske karakter er eksteriørets hovedmateriale natureloksert aluminium, som utgjør en lys overflate med flott skinn.

Utsynet mot det frodige parkdraget langs Akerselva utgjør tomtens helt spesielle kvalitet. Prosjektet er derfor utformet som en dynamisk”vegg” av individuelle leiligheter, alle henvendt ut mot de grønne omgivelsene og ettermiddagssolen i vest. Ved at alle leilighetene på denne måten er ”vridd” mot grøntdraget, dannes det en karakteristisk, oppbrutt bygningsgeometri, der hver enkelt boenhet tydelig fremstår med sin egen form. Hele prosjektet fremstår som et levende spill av boenheter.

På svalgangssiden innebærer byggets trinnete geometri at det dannes små individuelle plasser som gir intimitet til leilighetenes inngangsparti. I tråd med byggets dynamiske karakter er eksteriørets hovedmateriale natureloksert aluminium, som utgjør en lys overflate med flott skinn.