FISKEUTSALGET I VÅGEN

FISKEUTSALGET I VÅGEN

STAVANGER, 2000
STAVANGER KOMMUNE 
277 m²

Prosjektet består av en åpen stålrørs-konstruksjon med innfill av hhv glass i hele fronten ut mot Vågen brygge og tette granittfelt på motsatt side.

De markerte skråtakselementene danner en organisk vifteform som har sitt utgangspunkt i Vågens gitte kurvatur og tomtens spesielle begrensninger.

Bygget utgjør videreføringen av vinnerutkastet i en innbudt arkitektkonkurranse.

Bygget er prosjektert i samarbeid med Halgeir Kårstein AS.

Prosjektet består av en åpen stålrørs-konstruksjon med innfill av hhv glass i hele fronten ut mot Vågen brygge og tette granittfelt på motsatt side.

De markerte skråtakselementene danner en organisk vifteform som har sitt utgangspunkt i Vågens gitte kurvatur og tomtens spesielle begrensninger.

Bygget utgjør videreføringen av vinnerutkastet i en innbudt arkitektkonkurranse.

Bygget er prosjektert i samarbeid med Halgeir Kårstein AS.